×

AIS Academy ไม้ขีดไฟเล็กๆ จุดประกายการพัฒนาคน ผ่านกลไกรัฐและเอกชน ท่ามกลางวิกฤตโรคระบาด

โดย THE STANDARD TEAM
23.09.2021
 • LOADING...
AIS Academy

HIGHLIGHTS

6 mins. read
 • AIS Academy เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะการสร้างความคุ้นเคยในการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล ที่สามารถพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรกว่า 13,000 คน 
 • THE EDUCATORS THAILAND พัฒนาหลักสูตรเพื่อครูไทย สร้างนวัตกรรมการสอน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษายุคใหม่
 • AIS มุ่งหวังว่าจะเป็นเหมือนไม้ขีดไฟเล็กๆ ที่จุดประกาย ทำให้ภาคเอกชนหันมาทำเรื่องการพัฒนาศักยภาพคน ซึ่งเฉพาะ AIS ทำกับภาครัฐอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ

กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และ INTOUCH เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 6 ปีที่ผ่านมา AIS ได้จัดตั้ง AIS Academy ขึ้นเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะการสร้างความคุ้นเคยในการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล ที่สามารถพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรกว่า 13,000 คน 

 

พร้อมจัดตั้งโครงการคืนสู่สังคมในชื่อ ‘ภารกิจ คิดเผื่อ’ มุ่งเน้นภารกิจด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ให้คนไทย เพิ่มทักษะและรับมือความท้าทายที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

 

กานติมากล่าวว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมา หลายคนคงจะได้ยินชื่อ AIS Academy หรือ Academy for Thai ซึ่งอคาเดมีนี้ไม่ได้ทำเพื่อคน AIS เท่านั้น แต่เป็นสถาบันที่จะทำให้คนไทยก้าวถึงองค์ความรู้ จะเป็นองค์ความรู้ทั้งในด้านวิชาการหรือองค์ความรู้ของการประกอบอาชีพ ตลอดจนทีม AIS เองก็ได้มีส่วนนำองค์ความรู้ของตัวเองไปแบ่งปันกับสังคมในภารกิจอุ่นใจอาสาด้วยเช่นกัน

 

กานติมากล่าวต่อว่า การสร้างคน การเตรียมคนไทยให้พร้อมสำหรับการทำงานต่างๆ ระบบการศึกษาเราเองก็คุยกันมานานแล้วว่าต้องปรับเปลี่ยน ไม่ใช่ว่าของเก่าใช้ไม่ได้ เพียงแต่ของเก่าอาจเหมาะสมกับบริบทในอดีต โรคระบาดที่เกิดขึ้นครั้งนี้ทำให้วงการการศึกษาจำเป็นต้องเคลื่อนตัวอย่างชัดเจน แน่นอนว่าหากเราพูดเรื่องการศึกษา คนที่สำคัญที่สุดและเป็นคนที่จะทำให้สำเร็จได้นั้นคือ คุณครู ที่เป็นปัจจัยสำคัญและเป็นกำลังหลักในการพัฒนาคุณภาพคนในประเทศไทย วันนี้ AIS จึงได้ทำ THE EDUCATORS THAILAND เพื่อเป็นอีกแรงหนุนให้ครูไทยสามารถก้าวข้ามความคุ้นเคยของระบบการศึกษาแบบเดิม โดยอาศัยเทคโนโลยี 

 

หลายคนจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาสื่อต่างๆ ก็เล่าถึงปัญหาและข้อจำกัดของการเรียนออนไลน์ แม้กระทั่งผู้เรียนเองหรือผู้ปกครองก็ต้องปรับตัวให้รับกับความพร้อมเหล่านี้

 

“ดังนั้นจึงเหมือนกับทุกโครงการที่ AIS คิดว่าปล่อยให้รัฐทำเพียงผู้เดียวไม่ได้ ความร่วมมือของรัฐและเอกชนเป็นสิ่งสำคัญ AIS ก็มุ่งหวังว่าจะเป็นเหมือนไม้ขีดไฟเล็กๆ ที่จุดประกายให้ภาคเอกชนอื่นๆ หันมาทำเรื่องนี้ด้วยกัน เพราะ AIS ทำกับภาครัฐอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ” กานติมากล่าว

 

กานติมาระบุว่า นี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างสังคมที่แข็งแรง การจุดประกายตรงนี้ก็เพื่อให้ภาคเอกชนต่างๆ ลุกขึ้นมาทำในเรื่องของการรับผิดชอบและช่วยเหลือสังคม ซึ่งเราเองก็ได้เห็นภาคเอกชนในหลายๆ ที่ก็ลุกขึ้นมาทำแล้ว และอยากให้มองว่าเป็นการร่วมกันช่วยเหลือสังคมให้ได้รับประโยชน์จริงๆ แบบที่ไม่ใช่ทำเพื่อการแข่งขัน หลายๆ ครั้งเวลาเราทำ CSR หรือการทำเพื่อสังคม หากเราทำเพื่อการแข่งขันหรือประกวดประชันกัน ก็จะทำให้คุณค่าของโครงการด้อยลงได้ วันนี้เราอยากเห็นหลายๆ แรงที่ลุกขึ้นมาทำแบบ AIS หรือมาเรียนรู้จากเรา หรืออาจออกแบบในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้ในสังคม เชื่อว่าจะทำให้สังคมเข้มแข็ง

 

THE EDUCATORS THAILAND พัฒนาหลักสูตรเพื่อครูไทย

 

THE EDUCATORS THAILAND ‘มากกว่าความเป็น…ครูผู้สอน นวัตกรรมการสอนของครูไทยในอนาคต’

AIS Academy ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบุคลากรชั้นนำในวงการ พัฒนาหลักสูตรเพื่อครูไทย โดยมีเนื้อหาในการพัฒนาทักษะ การสร้างนวัตกรรมการสอน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษายุคใหม่

 

โดยเนื้อหาภาคทฤษฎีทั้งหมด 5 หลักสูตร ดังนี้

 

 1. ภูมิทัศน์ของการเรียนในอนาคต องค์ประกอบของการเรียนออนไลน์ สื่อการสอนออนไลน์ ระบบ LMS และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
 2. การวิเคราะห์เนื้อหาและวิธีการเรียนออนไลน์
 3. กลยุทธ์การสอนออนไลน์ การสอนแบบผู้เรียนอิสระ การสอนโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม และการออกแบบการสอน
 4. การผลิตวิดีโอออนไลน์สำหรับการศึกษา
 5. การวัดประเมินผลออนไลน์ การวัดความรู้ การวัดทักษะ และการวัดทัศนคติ

 

โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักการศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทั่วประเทศ

 

ด้าน อ.กุลเชษฐ์ เล็กประยูร ผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรสำหรับครูไทย ในโครงการ THE EDUCATORS THAILAND by AIS Academy กล่าวถึงสถานการณ์โรคระบาดที่ทำให้ทุกคนต้องเรียนออนไลน์มาเกือบ 2 ปี ต้องยอมรับว่าในช่วงแรกของการเรียนออนไลน์ช่วงเดือนมีนาคม 2563 บางส่วนมีการประกาศหยุดเรียน และถือว่าอยู่ในส่วนฝุ่นตลบที่ต้องมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนจากห้องเรียนมาสู่การเรียนออนไลน์ ซึ่งแน่นอนว่าหลายคนก็ยังงงๆ ทั้งเรื่องเครื่องมือและความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการเรียนการสอนได้จริงหรือไม่

 

“ก็จะมีอาจารย์และคุณครูจำนวนหน่ึงที่ก่อนนั้นปรับตัวและทดลองสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมา และดำเนินการสอนได้ โดยอาจารย์กลุ่มนั้นก็ช่วยกันประคับประคอง หลายท่านก็ทำเป็นวิดีคลิปเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันการศึกษาต่างๆ เองก็จัดอบรมกระบวนการวิธีการเรียนออนไลน์ให้กับคุณครูในทุกระดับชั้นทั่วประเทศ” กุลเชษฐ์ระบุ

 

กุลเชษฐ์ระบุว่า ตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งทั้งการเป็นผู้อบรมและวิทยากร ก็เห็นความตั้งใจของคุณครูทุกท่าน ทั้งที่จะทำให้วงการการศึกษาฝ่าฝันวิกฤตไปให้ได้ รวมถึงเห็นพลังของคุณครูหลายท่านที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองจากคนที่อาจไม่เคยใช้เทคโนโลยีในการสอนและพร้อมที่จะออกจากเซฟโฟนของตนเอง เพื่อที่จะพัฒนาลูกศิษย์ให้ความรู้มากที่สุด แม้ว่าจะอยู่ในภาวะที่ถูกจำกัด 

 

“ก็ต้องบอกว่าบรรยากาศการเรียนออนไลน์ไม่เหมือนบรรยากาศในห้องเรียน มันจะมีความแตกต่างกัน รูปแบบการสอนก็จะมีความแตกต่างกัน เราจะไม่สามารถเอาการเรียนการสอนจริงในห้องมาใช้กับออนไลน์ได้ 100% เราจะต้องมีการปรับเปลี่ยน หากลยุทธ์ หาเครื่องมือและเทคนิคต่างๆ แต่เราจะต้องให้องค์ความรู้ที่การสอนออนไลน์นั้นเทียบเท่ากับการสอนในห้องเรียน” 

 

AIS Academy for THAIs สัมมนาเพื่อเสริมองค์ความรู้ให้คนไทย

 

AIS Academy for THAIs: ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย

โครงการ AIS Academy for THAIs: ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย คือการจัดงานสัมมนาพร้อมส่งมอบองค์ความรู้ด้านดิจิทัล สนับสนุนนวัตกรรมและทักษะอาชีพ ขยายขีดความสามารถให้คนไทยกระโดดข้ามทุกข้อจำกัด โดยจัดมาอย่างต่อเนื่องกว่า 3 ปี ทั้งรูปแบบ On Ground Event และ Virtual Conference มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานรวมมากกว่า 15,000 คน ดังนี้

 

 • สัมมนานานาชาติ Academy for THAIs ที่เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
 • AIS Academy for THAIs: Intelligent Nation Series ที่สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร
 • Academy for THAIs to the Region องค์ความรู้สู่ภูมิภาค ที่จังหวัดเชียงใหม่
 • Academy for THAIs to the Region องค์ความรู้สู่ภูมิภาค ที่จังหวัดขอนแก่น
 • AIS Academy for THAIs: Jump Thailand ที่เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

 อุ่นใจอาสา พัฒนาอาชีพ ส่งมอบองค์ความรู้ 

นำไปสู่การขายเพื่อประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน  

 

อุ่นใจอาสา พัฒนาอาชีพ 

โครงการ ‘อุ่นใจอาสา’ เกิดขึ้นจากการรวมตัวรวมใจของพนักงาน AIS เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ จนกระทั่งวิกฤตโควิดเข้ามาเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ AIS ต่อยอดส่งต่อความช่วยเหลือด้วยการจับมือกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดโครงการ ‘อุ่นใจอาสา พัฒนาอาชีพ’ โครงการฝึกอบรมสร้างงาน สร้างรายได้ มีเป้าหมายให้คนไทยที่สนใจหาทักษะหรือความรู้ เพื่อพัฒนาสู่การประกอบอาชีพ  

 

โดยทางโครงการจะส่งมอบองค์ความรู้นำไปสู่การขาย เพื่อประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการสามารถต่อยอดในการพัฒนาสินค้าและต่อยอดไอเดียให้เกิดมูลค่าเพิ่มจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อีกทั้งยังถือเป็นการสร้างคอมมูนิตี้ของภารกิจ ‘คิดเผื่อ’ อุ่นใจอาสา พัฒนาอาชีพ ที่จะช่วยเสริมสร้างช่องทางการขายให้แก่ผู้เข้าร่วม

 

ห้องสมุดดิจิทัลปันความรู้ สนับสนุนแหล่งความรู้พื้นฐาน 

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 

 

ห้องสมุดดิจิทัลปันความรู้เพื่อคนไทย 

โครงการห้องสมุดดิจิทัลปันความรู้เป็นความร่วมมือระหว่าง AIS Academy และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ส่งต่อองค์ความรู้สู่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนทั่วไป โรงเรียนชายขอบ และถิ่นทุรกันดาร โดยสนับสนุนแหล่งความรู้พื้นฐาน อย่างเช่น ห้องสมุด ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 

 

รวมทั้งการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพราะการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดแค่ในห้องเรียน การอ่านก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้สังคมไทยเติบโตและยั่งยืน

 

กานติมากล่าวถึงภาพรวมและเป้าหมายของการทำโครงการทั้งหมดว่า “สิ่งเหล่านี้ที่เราทำ เป้าหมายคือการให้เอกชนทำโครงการแบบเดียวกัน ทำเยอะๆ อย่ามองว่านี่คือการแข่งขัน แต่ให้ถือเป็นความร่วมมือกัน ทำเหมือนกันก็ได้ AIS อาสาเป็นจุดที่ให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้ ใครที่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร อยากให้มาคุย เรามีอะไรอยากทำอยู่เยอะแยะไปหมด มาช่วยกันทำให้สังคมมันสวยงาม ทำให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเกิดขึ้นภายในภาคเอกชน” 

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising