×

AirAsia X ยกเลิกเที่ยวบินไปญี่ปุ่น ถึง 16 มิ.ย. และเกาหลีใต้ ถึง 28 มี.ค.

โดย THE STANDARD TEAM
13.03.2020
  • LOADING...

สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (เที่ยวบิน XJ) ประกาศหยุดบินชั่วคราว เส้นทางเข้าและออกจากไทยสู่โตเกียว โอซาก้า ซัปโปโร นาโกย่า และฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม ถึง 16 มิถุนายน 2563 (เริ่มกลับมาให้บริการ 17 มิถุนายน 2563) และเส้นทางเข้าออกสู่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ หยุดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 17-28 มีนาคม 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน 

 

ทั้งนี้ผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งล่วงหน้าไว้แล้ว สามารถรับข้อเสนอทางเลือก ได้แก่

 

  1. การเปลี่ยนเที่ยวบิน: ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้ในเส้นทางบินเดิม และมีกำหนดการใหม่ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในเที่ยวบินนั้น หรือ

 

  1. การเก็บวงเงินไว้ใช้: ผู้โดยสารสามารถเก็บมูลค่าโดยสารของคุณในบัญชีสะสมคะแนน AirAsia BIG สำหรับการเดินทางในอนาคตกับแอร์เอเชียได้ โดยต้องจองที่นั่งใหม่ภายใน 365 วันตามปฏิทินนับจากวันอนุมัติ ทั้งนี้วันเดินทางใหม่อาจเกิดขึ้นหลังจากวันหมดอายุได้ หากตารางบินยังมีให้บริการ หรือ 

 

  1. การคืนเงิน: ผู้โดยสารสามารถขอคืนเงินเต็มจำนวนได้ 

 

สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเส้นทางบินดังกล่าว จะได้รับการแจ้งผ่านทางอีเมลหรือ SMS โดยตรง โดยสายการบินขอแนะนำให้ผู้โดยสารอัปเดตข้อมูลการติดต่อได้ทาง ‘Manage My Booking’ ที่ airasia.com เพื่อมั่นใจได้ว่าจะได้รับข้อมูลที่อัปเดตและถูกต้อง  

 

สำหรับผู้โดยสารที่มีความประสงค์ขอรับข้อเสนอ สามารถยื่นคำขอคืนเงินผ่าน AVA ได้ที่ support.airasia.com และกรณีการจองผ่านตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์จะต้องดำเนินการผ่านตัวแทนที่ทำการจองนั้นๆ 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising