×

กองทัพอากาศ ขออภัยประชาชน หลังปิดน่านฟ้าดอนเมือง ขนเครื่องบินรบซ้อมใหญ่รับ-ส่งหน้าที่ ‘ผบ.ทอ.’ ทำเที่ยวบินดีเลย์ เผยแจ้งล่วงหน้าก่อนแล้ว

โดย THE STANDARD TEAM
27.09.2022
  • LOADING...
กองทัพอากาศ

วันนี้ (27 กันยายน) จากกรณีสังคมออนไลน์โพสต์ข้อความระบุว่า ‘ใครที่มีบินวันนี้อย่าลืมตรวจสอบตารางบินกันด้วยนะ บางเที่ยวบินอาจล่าช้าทั้งขาเข้าและขาออก บางเที่ยวอาจมีการกำหนดเวลาใหม่ อันเนื่องมาจากสภาพอากาศแปรปรวน และการซ้อมการแสดงทางอากาศในช่วงบ่ายของวันนี้’

 

ล่าสุด พล.อ.ต. ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงว่า กองทัพอากาศทำการบิน 3 วัน ซึ่งเป็นการวางแผนการบินน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา (คือวันที่ 23, 27, และ 30 กันยายน 2565 ในห้วงเวลา 13.45-14.45 น.) ตามห้วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น จะใช้เวลาแต่ละวันไม่นาน และได้มีการแจ้งเตือนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าก่อนแล้ว 

 

โดยเฉพาะสายการบินที่ใช้งานสนามบินร่วมกัน ทั้งนี้ กองทัพอากาศจะทำการบินเพื่อหารูปแบบ ข้อขัดข้อง ที่เกิดขึ้นในการบินวันแรกนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการบินในวันที่สองและวันที่สามต่อไป โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย ผลกระทบกับการบินพาณิชย์ และพี่น้องประชาชน

 

โดนสนามบินดอนเมืองมี 2 ทางวิ่ง (Runway) คือสำหรับการบินพาณิชย์ และส่วนของกองทัพอากาศ ตลอดทั้งปีกองทัพอากาศนั้นอะลุ้มอล่วยให้การบินพาณิชย์ใช้งานเป็นหลักอยู่แล้ว เพื่อบรรเทาความคับคั่งของการจราจรทางอากาศเสมอมา ซึ่งกองทัพอากาศจะขอใช้ทางวิ่งแค่ปีละ 2-3 ครั้งเท่านั้น และใช้เวลาบินไม่นาน เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบกับพี่น้องประชาชน จึงขอให้พี่น้องประชาชนเข้าใจในประเด็นการบินของกองทัพอากาศที่ต้องใช้งานสนามบินร่วมด้วยเช่นกัน

 

พล.อ.ต. ประภาสกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ กองทัพอากาศขอยืนยันว่า การฝึกบินดังกล่าวมีการเตรียมการมาล่วงหน้า และแจ้งเตือนหน่วยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ก่อนหน้านี้แล้ว มีการออกประกาศผู้ทำการในอากาศ (NOTAM: Notice to Airmen) โดยจะใช้เวลาฝึกบินให้น้อยที่สุด คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดในห้วงเวลาดังกล่าว

 

เมื่อถามว่าการใช้สนามบินดอนเมืองในช่วงนั้นจะเป็นอย่างไร พล.อ.ต. ประภาสกล่าวว่า แนวทางการใช้ประโยชน์จากสนามบินดอนเมืองในห้วงเวลาที่เกี่ยวข้องนั้น กองทัพอากาศตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการการใช้งานสนามบินดอนเมือง ซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติที่สำคัญของประเทศ 

 

โดยภารกิจการบินดังกล่าวนั้น กองทัพอากาศได้วางแผนการฝึกเพื่อที่จะใช้ระยะเวลาและจำนวนครั้งน้อยที่สุด มีการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง มีการออกประกาศผู้ทำการในอากาศ (NOTAM: Notice to Airman) เพื่อแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทางด้านการบินในพื้นที่เหนือสนามบินดอนเมืองและโดยรอบ ตลอดจนการประสานอย่างใกล้ชิดกับสายการบินพาณิชย์ เพื่อให้บริหารจัดการห้วงเวลาการบินได้อย่างเหมาะสม 

 

พล.อ.ต. ประภาสกล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ ภายใต้ข้อจำกัดในการปฏิบัติภารกิจสนามบินดอนเมือง ซึ่งมีทางวิ่งหรือ Runway อยู่ทั้ง 2 ฝั่งนั้น ระยะเวลาที่ผ่านมากองทัพอากาศบริหารการใช้งานสนามบินภายใต้ภารกิจการบินลำเลียงเพื่อช่วยเหลือประชาชน และการฝึกด้วยความรอบคอบ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการใช้งานของสายการบินพาณิชย์ รวมทั้งในห้วงเวลาที่มีความจำเป็นจะต้องทำการใช้ห้วงอากาศโดยรอบทุกครั้งจะมีการวางแผนล่วงหน้า และประสานงานแจ้งหน่วยเกี่ยวข้องตลอดมา เช่น การบินแสดงในห้วงวันเด็กแห่งชาติ การบินในพิธีสำคัญของประเทศ ตลอดจนการบินสำรวจพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง โดยการปิดห้วงเวลาในแต่ละครั้งนั้นคำนึงถึงความปลอดภัยทางด้านนิรภัยการบินตามหลักมาตรฐานสากล

 

“จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว กองทัพอากาศต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชน และจะพิจารณาการปรับห้วงเวลาการฝึก ตลอดจนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เกิดความกระชับและรวดเร็ว เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อไป”

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising