×

โฆษณาปี 2567 โต 2.6% ดิจิทัลมาแรง ทีวีครองแชมป์ จับตา LGBTQIA+, AI, Sports Mania เทรนด์ใหม่มาแรงขับเคลื่อนตลาดสื่อ

23.03.2024
 • LOADING...
โฆษณาปี 2567

สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) คาดการณ์ภาพรวมตลาดสื่อโฆษณาในประเทศไทยปี 2567 ว่ายังคงมีแนวโน้มเติบโต โดยเม็ดเงินโฆษณาจะเพิ่มขึ้น 2.6% คิดเป็นมูลค่ารวม 114,447 ล้านบาท

 

ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมสื่อและโฆษณาในปี 2567 ประกอบด้วย:

 

 • การเติบโตของสื่อดิจิทัล: คาดการณ์การเติบโต 10% สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคไทยที่ใช้อินเทอร์เน็ตและแพลตฟอร์มดิจิทัลมากขึ้น
 • สื่อนอกบ้าน: คาดการณ์การเติบโต 8% สอดคล้องกับผู้คนกลับออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้น 100%
 • สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ (Transit): คาดการณ์การเติบโต 8% สอดคล้องกับการขยายตัวของระบบขนส่งมวลชน เช่น รถไฟฟ้า BTS และ MRT ทำให้เกิดสื่อโฆษณานอกบ้านระบบดิจิทัลรูปแบบใหม่ 

สัดส่วนการใช้งบประมาณบนสื่อโฆษณา:

 • โทรทัศน์: ยังคงเป็นสื่อหลักที่ครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด คิดเป็น 46% ของมูลค่ารวม หรือ 53,214 ล้านบาท โดยแม้ทีวียังคงเป็นสื่อหลัก แต่อนาคตอาจถูกท้าทายจากสื่อดิจิทัล
 • ดิจิทัล: อยู่อันดับสอง คิดเป็น 29% ของมูลค่ารวม หรือ 33,679 ล้านบาท ซึ่งการเติบโตของสื่อดิจิทัล สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาใช้อินเทอร์เน็ตและแพลตฟอร์มดิจิทัลมากขึ้น
 • สื่อนอกบ้านและสื่อโฆษณาเคลื่อนที่: คิดเป็น 16% ของมูลค่ารวม หรือ 17,878 ล้านบาท นี่เป็นอีกจุดที่ต้องจับตาเพราะเติบโตจากผู้คนกลับมาใช้ชีวิตนอกบ้าน 

เทรนด์สื่อและโฆษณามาแรงปี 2567:

 1. TV Convergence: การผสานกันของทีวีแบบดั้งเดิมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ ทำให้การโฆษณาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการโฆษณา
 2. Measurable KOL: การวัดผลของอินฟลูเอ็นเซอร์ที่มากกว่าเอ็นเกจเมนต์กับผู้บริโภค แต่สามารถวัดได้ไปจนถึงยอดขาย
 3. Sports Mania: กระแสกีฬาในปีนี้ แบรนด์สามารถใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งรวมถึงกีฬา E-Sports และการใช้ Sports Influencer
 4. LGBTQIA+: แบรนด์ควรให้ความสำคัญกับกลุ่มนี้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องในเรื่องความหลากหลายทางเพศและความเท่าเทียมกัน และรวมไปถึงกลุ่มนักท่องเที่ยว LGBTQIA+ จากต่างประเทศ
 5. Marketing AI: การใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ในการทำงานร่วมกับมนุษย์ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนกลยุทธ์ และทำการตลาดด้วย Innovation ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. Emerging of OOH Commerce: สื่อนอกบ้านไม่ได้สร้างแค่การรับรู้เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป การใช้เทคโนโลยีและดาต้าสามารถนำไปสู่การสร้างยอดขายได้อีกด้วย 

ท่ามกลางพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค แบรนด์มีโอกาสเข้าถึงผู้บริโภคได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น ผ่านสื่อดิจิทัล สื่อนอกบ้าน และสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ กระนั้นแบรนด์ต้องติดตามและปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับเทรนด์เหล่านี้

 

สิ่งสำคัญที่แบรนด์ไม่ควรละเลยคือการที่ควรติดตามพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับกลยุทธ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนทดลองใช้เทรนด์ใหม่ๆ ในการโฆษณา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการโฆษณา รวมถึงควรวัดผลลัพธ์ของการโฆษณาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม

 

นั่นเพราะแบรนด์ที่สามารถปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับเทรนด์ใหม่ๆ จะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงเอาชนะพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนทุกวินาที

 • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

X
Close Advertising