×

กลุ่มสิริวัฒนภักดีปรับโครงสร้างถือหุ้น ‘AWC’ ยันไม่กระทบนโยบายบริหาร

14.12.2020
  • LOADING...
แอสเสท เวิรด์ คอร์ป

แอสเสท เวิรด์ คอร์ป เผย เจ้าสัวเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี โยกหุ้นให้ ทีซีซี บริหารธุรกิจ รวม 46.69% ส่วน ทีซีซี กรุ๊ป อินเตอร์ โอนหุ้น 28.31% ให้ ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น ระบุเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในให้สอดคล้องแผนลงทุนระยะยาว ยันไม่มีผลต่อโครงสร้างผู้ถือหุ้นและนโยบายบริษัท 

 

ดวงพร กิจเลิศบรรจง เลขานุการบริษัท ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป หรือ AWC แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัทได้รับแจ้งจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ เจริญ สิริวัฒนภักดี และ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี (กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่) ว่ามีแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนระยะยาว โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะยังคงสัดส่วนการถือหุ้นรวมในบริษัทที่ 75% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทเช่นเดิม อันประกอบด้วย 

 

รายการที่ 1 เจริญ สิริวัฒนภักดี และ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี จะโอนหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ทางตรงในบริษัท 27.56% และ 19.13% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทตามลำดับให้กับบริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ เจริญ สิริวัฒนภักดี และ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนรวมกัน 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

 

ทั้งนี้การได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด ถือหุ้นของบริษัทคิดเป็น 46.69% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และส่งผลให้บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

 

รายการที่ 2 ทีซีซี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด จะโอนหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัท 28.31% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทให้กับบริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ เจริญ สิริวัฒนภักดี และ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันในสัดส่วนรวมกันประมาณ 99.98% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

 

การได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือหุ้นของบริษัทคิดเป็น 28.31% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และส่งผลให้บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

 

ทั้งนี้ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้น บริษัทยังคงมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นลำดับสุดท้าย (Ultimate Shareholders) ซึ่งได้แก่ เจริญ สิริวัฒนภักดี และ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เช่นเดิม และการปรับโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท 

 

โดยบริษัทแจ้งว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการ การกำหนดนโยบายของบริษัท และอำนาจในการบริหารจัดการบริษัทแต่อย่างใด

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising