×

ชัชชาติ เซ็นปรับเวลาเปิด-ปิดสวนสาธารณะ 3 แห่ง ให้ปิดสี่ทุ่ม

โดย THE STANDARD TEAM
27.07.2022
  • LOADING...
สวนสาธารณะ

วันนี้ (27 กรกฎาคม) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ลงนามในคำสั่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเปิดและปิดบริการสวนสาธารณะ

 

โดยคำสั่งระบุว่า เพื่อขยายโอกาสการใช้งานพื้นที่สวนสาธารณะและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครทุกกลุ่มได้เข้าถึงพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพ อาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการดำเนินงานของสวนสาธารณะ พ.ศ. 2562 ข้อ 8 จึงเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเปิดและปิดบริการสวนสาธารณะในสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สวนลุมพินี, สวนจตุจักร และอุทยานเบญจสิริ โดยให้เปิดบริการตามปกติทุกวัน ตั้งแต่เวลา 04.30 น. ถึงเวลา 22.00 น. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising