×

ปรับเลขรถเมล์ใหม่ ไม่มีขีด-เพิ่มวงเล็บเลขสายเดิม ป้องกันประชาชนสับสน

โดย THE STANDARD TEAM
02.02.2024
  • LOADING...

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์) สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่เดินหน้าแผนปฏิรูปเส้นทางรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อยกระดับการให้บริการแก่ผู้โดยสาร และสามารถเชื่อมโยงระบบรถโดยสารประจำทางกับระบบขนส่งสาธารณะอื่น 

 

โดยกระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการกำหนดรูปแบบหมายเลขเส้นทางรถโดยสารประจำทางตามแผนปฏิรูปฯ ซึ่งขณะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านตามแผนปฏิรูปฯ จึงมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกดำเนินการปรับเลขสายรถเมล์ใหม่ตามความต้องการของประชาชน โดยให้นำขีดออกและต่อท้ายด้วยวงเล็บสายรถเมล์เดิม 

 

เช่น 1-15 เปลี่ยนเป็น 115 (150 เดิม) ให้ง่ายต่อการจดจำ เพื่อให้หมายเลขเส้นทางเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งระบบและปรับเปลี่ยนไปจากเดิมไม่มากนัก เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน จนกว่าประชาชนเกิดความคุ้นชิน พร้อมทั้งเร่งรัดให้กรมการขนส่งทางบก และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ดำเนินการเพื่อให้เกิดการเดินรถให้ครบทั้งโครงข่ายเส้นทางปฏิรูป 

 

จิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกจะร่วมกับ ขสมก. เร่งรัดในการจัดการเดินรถให้เป็นไปตามโครงข่ายเส้นทางปฏิรูป และพิจารณาทบทวนการปรับปรุงหมายเลขเส้นทางรถโดยสารประจำทางที่ง่ายต่อการจดจำของประชาชน ส่วนตัวอักษรหมายเลขสายรถ กรมการขนส่งทางบกไม่ได้กำหนดตัวอักษร เพียงขอให้ผู้ประกอบการพิจารณาตามความเหมาะสม โดยให้ตัวอักษรมองเห็นได้อย่างชัดเจนเท่านั้น 

 

อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปดังกล่าวทำให้มีผู้ประกอบการเอกชนเข้ามาขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง โดยเสนอตัวรถที่มีสภาพใหม่และสะดวกสบาย กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนรถโดยสารประจำทางเป็นรถที่ใช้พลังงานสะอาด เพื่อเป็นการร่วมแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ทำให้ระบบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะมีความปลอดภัยสูงขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งคาดว่าการดำเนินดังกล่าวจะมีผลในทางปฏิบัติตั้งแต่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising