×

หุ้น ‘ADD’ เข้าซื้อขายวันแรก เปิดตลาดพุ่ง 57.27% จากราคา IPO ที่ 11 บาท

20.05.2021
  • LOADING...
หุ้น ADD

บมจ.แอดเทค ฮับ หรือ ADD ผู้ให้บริการระบบสนับสนุนบริการดิจิทัลคอนเทนต์ และให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai วันนี้ (20 พฤษภาคม) วันแรก ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,760 ล้านบาท 

 

โดยราคาเปิดการซื้อขายที่ 17.30 บาท เพิ่มขึ้น 6.30 บาท จากราคา IPO ที่ 11 บาท คิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 57.27% จากนั้นราคาปรับเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดที่ 17.90 บาท

 

กลุ่มบริษัทของ ADD ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการสนับสนุนระบบการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content Support) และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Solution) แก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยจัดหาและจัดการข้อมูล พัฒนาและดูแลระบบ เพื่อให้บริการดังกล่าวของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ผู้ใช้โทรศัพท์เป็นไปอย่างราบรื่น 

 

นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทยังประกอบธุรกิจสื่อและโฆษณาออนไลน์บนแพลตฟอร์ม (Online Advertising) ของกลุ่มบริษัทเอง ในช่วงปี 2561-2563 มีสัดส่วนรายได้หลักมาจาก Digital Content Support ประมาณ 83-95% ของรายได้รวม ที่เหลือเป็นรายได้จาก Digital Solution และ Online Advertising ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในธุรกิจโทรคมนาคม และกลุ่มลูกค้าที่ต้องการพัฒนาระบบหรือแพลตฟอร์ม

 

ADD มีทุนชำระแล้ว 80 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 120 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 40 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้น IPO ในราคาหุ้นละ 11 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 440 ล้านบาท ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ที่ 24.44 เท่า 

 

ชวัล บุญประกอบศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ADD กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายการให้บริการระบบที่เป็นความเชี่ยวชาญของกลุ่มบริษัท ให้บริการที่หลากหลายรูปแบบมากขึ้น และเพื่อรองรับการขยายจำนวนคู่ค้าทางการตลาดสำหรับธุรกิจให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์

 

ADD มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มตระกูลบุญประกอบศักดิ์ ถือหุ้น 55.84% เจนวิทย์ จิวะกุลชัยนันท์ ถือหุ้น 3.71% และ สมโภชน์ ทนุตันติวงศ์ ถือหุ้น 3.66% บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักเงินทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย  

 

ขณะที่ผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2564 ADD มีรายได้จากการให้บริการรวม จำนวน 134.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต 78.6% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ที่มีรายได้ 75.46 ล้านบาท และในไตรมาส 1 ปีนี้ ADD มีกำไรสุทธิ 26.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต 60.6% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 16.54 ล้านบาท 

 

สาเหตุการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจากการขยายตัวของ 2 ธุรกิจหลัก ประกอบด้วย 1. การให้บริการระบบสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งมีการเพิ่มคู่ค้าด้านการตลาดในช่องทางออนไลน์ จึงทำให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้โทรศัพท์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรายได้ 87% ของรายได้รวม 

 

2. การให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการขยายการให้บริการโครงการใหม่แก่ลูกค้ากลุ่มผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งทดแทนโครงการเดิมที่มีรายได้ลดลง คิดเป็นสัดส่วนรายได้ 13% 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising