×

‘สาธิต วิทยากร’ เข้าซื้อหุ้น BH ล็อตสองจาก BDMS อีก 11%

22.12.2020
  • LOADING...
‘สาธิต วิทยากร’ เข้าซื้อหุ้น BH ล็อตสองจาก BDMS อีก 11%

จากแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ (แบบ 246-2) โดย ก.ล.ต. พบว่า บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ได้ทำรายการจำหน่ายหุ้น บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH) จำนวน 90.21 ล้านหุ้น คิดเป็น 11.3369% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้การขายหุ้น BH ของ BDMS ในครั้งนี้เป็นการขายให้กับ สาธิต วิทยากร ประธานกรรมการบริหาร บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เข้าซื้อหุ้น BH ส่วนแรกไปแล้วจำนวน 90.5 ล้านหุ้น

 

ซึ่งภายหลังการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ทำให้ BDMS ไม่เหลือสัดส่วนการถือหุ้นใน BH อีกเลย ขณะที่ สาธิต วิทยากร จะเข้ามาถือหุ้นรวม 180.79 ล้านหุ้น คิดเป็น 22.72% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories