×

ด่วน! อภิสิทธิ์ ลาออกจากสภาผู้แทนราษฎร

โดย THE STANDARD TEAM
05.06.2019
  • LOADING...
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้ให้การสนับสนุนจุดยืนของผมในขณะนั้น และผมสำนึกในบุญคุณของประชาชนที่ได้มอบคะแนนให้ นับตั้งแต่เลือกตั้งผมได้มีจุดยืนดังกล่าว และได้พยายามโน้มน้าวให้สมาชิกพรรคมีจุดยืนนั้น

 

สิ่งที่พวกเราได้ประสบมาในการเลือกตั้ง ได้เห็นการใช้อำนาจรัฐ ใช้เงิน ได้คะแนนเสียงมาโดยไม่ชอบ พฤติการณ์สรรหาวุฒิสภา การแทรกซึมเข้าไปในสื่อมวลชนบางแขนง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมยืนยันว่ามีอยู่จริง ไม่ใช่วาทกรรมการสืบทอดอำนาจ เป็นเหตุการณ์ไม่ต่างจากปี 2548 ที่ผมยืนหยัดต่อสู้กับระบอบทักษิณ ถ้านึกไม่ออกขอให้ไปอ่าน Animal Farm

 

บัดนี้ประชาธิปัตย์มีมติร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐและสนับสนุนพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี สิ่งที่ผมคาดหวังก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีประชาธิปไตย แอบหวังลึกๆ ที่คนของประชาธิปัตย์ไปพายเรือให้จะกลับใจ

 

ความพยายามของผมเมื่อไม่สำเร็จแล้วก็ต้องตัดสินใจ ประการแรกผมขอกราบขอโทษพี่น้องทุกคนที่ตัดสินใจเลือกพรรคประชาธิปัตย์โดยคิดว่าพรรคจะรักษาสิ่งที่ผมพูดและจุดยืนของพรรค

 

ผมคงไม่สามารถเดินเข้าไปในห้องประชุมและลงคะแนนที่ฝ่าฝืนมติของพรรคได้ ผมเป็นนักการเมืองที่ได้รับโอกาสจากพรรคประชาธิปัตย์ ผมทราบว่านักการเมืองที่ดีต้องมีวินัย เพราะยิ่งใหญ่กว่ามติพรรคคือสัญญาประชาคมที่ให้กับผู้คนทั้งประเทศ

 

ผมขอบคุณเพื่อนสมาชิกประชาธิปัตย์ที่พยายามรักษาเกียรติภูมิให้กับผม ด้วยการให้ผมงดออกเสียง ผมเรียนว่าพรรคไม่มีหน้าที่รักษาเกียรติภูมิให้ใคร พรรคมีหน้าที่รักษาเกียรติภูมิของพรรค

 

เพื่อรักษาเกียรติภูมิของตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ผมต้องรักษาสจฺจํ เว อมตา วาจา ผมจึงขอลาออกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising