×

อาปิโก ไฮเทค ขายทิ้งหุ้นบริษัทธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในอินเดีย รับเงินสดเกือบ 3 พันล้านบาท เล็งนำเงินขยายธุรกิจ-คืนหนี้ ดันราคาหุ้นพุ่งกว่า 4%

03.01.2024
  • LOADING...
อาปิโก ไฮเทค

ราคาหุ้น AH เปิดการซื้อขายวันนี้ (3 มกราคม) ที่ 29.50 บาท เพิ่มขึ้น 1 บาท บวก 3.51% และระหว่างการซื้อขายภาคเช้า ราคาหุ้นไต่ระดับขึ้นทำจุดสูงสุดของวันที่ระดับ 29.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท บวก 4.39% จากราคาปิดวันก่อนหน้า (2 มกราคม) ที่ระดับ 28.50 บาท

 

เย็บ ซู ชวน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อาปิโก ไฮเทค หรือ AH แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าที่ประชุมคณะกรรมการ Sakthi Global Auto Holdings Limited (SGAH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 100% ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 โดยมีมติสำคัญอนุมัติให้ SGAH จำหน่ายหุ้นจำนวน 248.36 ล้านหุ้น ที่บริษัทถืออยู่ใน Sakthi Auto Component Limited (SACL) คิดเป็นสัดส่วน 77.04% ของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของ SACL โดยมีการชำระมูลค่าสิ่งตอบแทน (Consideration Value) เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 82.69 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 2,995.57 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นเงินชำระค่าหุ้น จำนวน 82 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 2,970.75 ล้านบาท และดอกเบี้ยรับ จำนวน 685,002 ดอลลาร์ หรือประมาณ 24.82 ล้านบาท โดยการแปลงค่าเป็นสกุลบาทอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ที่ 36.23 บาทต่อดอลลาร์

 

รวมทั้งคาดว่าจะชำระค่าสิ่งตอบแทนทั้งหมดโดยแบ่งชำระได้ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2570 ซึ่งเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ได้รับเงินส่วนที่ 1 จำนวน 72 ล้านดอลลาร์ ตามสัญญา

 

สำหรับการเข้าทำรายการเป็นการดำเนินการตามแผนการระงับข้อพิพาทระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้ซื้อ โดยบริษัทจะได้รับเงินสดเป็นมูลค่าตอบแทน และบริษัทจะนำเงินสดจากการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวไปเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในด้านการเติบโต และจะส่งผลให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising