×

‘AAI’ ผู้นำด้านธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงของไทย พร้อมแล้วที่จะ Spin Off เพื่อมาคว้าโอกาสเติบโตกับเทรนด์ Pet Humanization

05.09.2022
  • LOADING...
AAI

เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ AAI ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food) และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานบรรจุภาชนะปิดผนึก (Human Food) ประกาศยกระดับองค์กร (Level Up) ด้วย 4 กลยุทธ์หลัก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเติบโต รองรับเทรนด์ Pet Humanization

 

หลังจากวิกฤตโควิดเริ่มคลี่คลาย หลายประเทศทั่วโลกได้เกิด ‘วัฒนธรรมใหม่ และ พฤติกรรมใหม่’ ขึ้นมา หรือเรียกได้ว่าผลพลอยได้เชิงบวกจากโควิด และเทรนด์ Pet Humanization ก็เป็นหนึ่งในพฤติกรรมใหม่และวัฒนธรรมใหม่ ที่กำลังเติบโตในอัตราเร่งในหลายๆ ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย 

 

Pet Humanization คือเทรนด์ของความนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น และดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างดีเยี่ยมเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว และเป็นเทรนด์ที่ขยายตัวอย่างมาก

 

AAI ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food) และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานบรรจุภาชนะปิดผนึก (Human Food) ชั้นนำของประเทศไทย และคร่ำหวอดในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงมากว่า 15 ปี จึงประกาศแผนยกระดับองค์กร เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตไปพร้อมกับเทรนด์ Pet Humanization ที่กำลังร้อนแรงด้วย 4 กลยุทธ์หลัก

 

โดย 4 กลยุทธ์ Level Up ประกอบด้วย

  1. ยกระดับธุรกิจ (Level up our organization) มุ่งเน้นการปรับโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงานให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล เร่งพัฒนาบุคลากร รวมถึงปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อรองรับโอกาสเติบโตในอนาคต  

 

  1. ยกระดับจาก ‘ผู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์’ เป็น ‘คู่ค้าเชิงกลยุทธ์’ (Level up our co-developer position to strategic partners) มองหาโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ทั้งในกลุ่มธุรกิจที่เป็นต้นน้ำและปลายน้ำ (Up-stream / Down-stream) เพื่อให้การบริหารจัดการด้านห่วงโซ่อุปทานมีเสถียรภาพมากขึ้น

 

  1. ยกระดับแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงของบริษัทให้เป็นแบรนด์ระดับโลก (Level up our own brands) โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงหลากหลายแบรนด์ ให้ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มลูกค้าในทุกตลาดย่อย (Market Segment) และมีผลิตภัณฑ์ครบทุกประเภท  

 

  1. ยกระดับความใส่ใจต่อแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านแผนกลยุทธ์ CHEERS! (Level up cares through CHEERS! Strategy) โดยให้ความสำคัญต่อปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยึดมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตามหลักสากลขององค์การสหประชาชาติ 

 

ขณะเดียวกัน AAI ก็พร้อมแล้วกับการ Spin Off ออกจากบริษัทแม่คือ ASIAN และเข้าซื้อขายตลาดหุ้นไทย โดยล่าสุดสำนักงาน ก.ล.ต. ได้เริ่มนับ 1 แบบไฟลิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising