×

ชุมชนโค้งรถไฟยมราช พื้นที่สีแดงโควิด-19 กับชีวิตเสี่ยงโรคและทำมาหากินไม่ได้

โดย THE STANDARD TEAM
08.05.2021
  • LOADING...
ชุมชนโค้งรถไฟยมราช พื้นที่สีแดงโควิด-19 กับชีวิตเสี่ยงโรคและทำมาหากินไม่ได้

ชุมชนโค้งรถไฟยมราช เขตราชเทวี คือหนึ่งในพื้นที่สีแดงที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากและมีความเสี่ยงสูงในการแพร่กระจายเชื้อ

 

สมบุญ แตงน้อย ประธานชุมชนโค้งรถไฟยมราช กล่าวว่า ชาวชุมชนอาศัยอยู่ประมาณ 700-800 คน โดยมีประชากรแฝงประมาณ 300 คน ขณะนี้กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก มีความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวัน เนื่องจากส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายและรับจ้าง แต่ไม่สามารถออกไปตลาดที่ปิดเพื่อทำมาหากินได้ อีกทั้งมีค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในครอบครัว ในขณะที่เด็กๆ ต้องอยู่บ้าน ไม่สามารถไปโรงเรียนได้ ซึ่งทำให้ชาวชุมชนบางส่วนต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัด

 

ขณะที่วันนี้ (8 พฤษภาคม) อนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และผู้บริหาร กระทรวง ลงพื้นที่ชุมชนโค้งรถไฟยมราช เขตราชเทวี เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจำนวน 117 ชุดให้กับกลุ่มเปราะบาง ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

 

สำหรับแนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบหลังวิกฤตโควิด-19 ซึ่งมีหลายกลุ่ม ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้บ้าน และคนไร้ที่พึ่ง ทางกระทรวง พม. ได้เตรียมจัดสถานที่รองรับไว้หลายพื้นที่ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถรองรับได้ประมาณ 450 คน และมีการเตรียมมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว โดยให้หน่วยงานกระทรวง พม. ในส่วนภูมิภาคเตรียมสำรวจผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ส่วนคนในครอบครัวติดเชื้อโควิด-19 จะให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น และด้านต่อมาคือการช่วยเหลือเรื่องอาชีพของครัวเรือน ซึ่งขณะนี้กำลังเร่งวางแผนการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ภายหลังวิกฤตครั้งนี้ภายใน 2-3 เดือน

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising