×

9 ฉากจูบบนโลกภาพยนตร์ ฉากเล็กๆ ที่เป็นได้ทั้ง ‘จุดเริ่มต้น’ และ ‘จุดเปลี่ยน’ ในแง่ความสัมพันธ์ตัวละคร

22.09.2021
  • LOADING...
ฉากจูบบนโลกภาพยนตร์

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะมองว่า ‘เซ็กซ์’ คือความปกติ เป็นความงาม เป็นความโรแมนติก เป็นความหลากหลาย และอื่นๆ อีกมากมายที่ควรยอมรับได้อย่างเปิดเผย

 

แม้จะปฏิเสธไม่ได้ว่าจารีตและประเพณีของทุกสังคมต่างก็เข้ามามีบทบาทต่อการกำหนดทิศทางในการนำเสนอสื่อบันเทิงทุกรูปแบบ เส้นแบ่งของ ‘ความเหมาะสม’ มีกฎเกณฑ์แทรกซึมอยู่ในทุกคัลเจอร์ การทำสื่อจึงถูกตีกรอบเอาไว้ด้วยบรรทัดฐานทางสังคมอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

 

THE STANDARD POP ถือโอกาสนี้รวบรวม ‘ฉากจูบ’ บนโลกภาพยนตร์ ฉากที่สื่อสารได้ถึงความโรแมนติก ความรัก ความงาม ความใคร่ แรงเสน่หา ฯลฯ ฉากที่เป็นได้ทั้งจุดเริ่มต้น และจุดเปลี่ยนในแง่ความสัมพันธ์ของตัวละคร ฉากเล็กๆ อันเต็มไปด้วยเสน่ห์ดึงดูด ที่เราวาดหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นซึ่ง ‘ความเป็นธรรมดา’ ในฐานะมนุษย์ 

 

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising