×

กว่าจะ 89 ปีประชาธิปไตย ประเทศไทยผ่านอะไรมาบ้าง

โดย THE STANDARD TEAM
23.06.2021
  • LOADING...
ประชาธิปไตย

นับตั้งแต่การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 วันนี้ประเทศไทยเดินทางเข้าสู่ปีที่ 89 ของการปกครองที่เรียกว่าระบอบประชาธิปไตย

 

แต่ทว่าระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นภายใน 1 วันหลังการอ่านประกาศของคณะปฏิวัติ หรือการที่ประเทศไทยมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่อย่างใด

 

หากเปรียบประชาธิปไตยคือการเดินทาง ขณะนี้พวกเรากำลังค่อยๆ เดินทางเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศต้องอยู่ในมือของประชาชนโดยแท้จริง ซึ่งระหว่างทางอาจมีทั้งก้าวหน้าและถอยหลังตามรอยร้าวของประวัติศาสตร์ที่เกิดจากการยึดอำนาจ และแผลเป็นทางการเมืองที่ก่อให้เกิดความสูญเสียมากมายที่ผ่านมา

 

THE STANDARD ชวนคนไทยทุกคนมาย้อนดูว่ากว่าจะ 89 ปีประชาธิปไตย ประเทศไทยก้าวผ่านอะไรมาแล้วบ้าง ทั้งได้รับและสูญเสีย ขณะเดียวกันก็มีคำถามว่า ในอนาคตสถิติเหล่านี้จะสิ้นสุดลงเมื่อใด

 

 

ภาพประกอบ: กริน วสุรัฐกร

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising