×

‘นิด้าโพล’ เผยผลสำรวจม็อบต่อต้าน 8 ปี ประชาชนเกินครึ่งไม่เชื่อว่าจะทำให้นายกฯ ลาออกหรือยุบสภา

โดย THE STANDARD TEAM
28.08.2022
  • LOADING...
นิด้าโพล

วันนี้ (28 สิงหาคม) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น ‘นิด้าโพล’ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) รายงานผลสำรวจประชาชนในหัวข้อ ‘ม็อบต่อต้าน 8 ปี นายกรัฐมนตรี’ โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,312 หน่วยตัวอย่าง

 

รายละเอียดผลสำรวจเป็นการสอบถามเกี่ยวกับการชุมนุมต่อต้าน พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในประเด็นวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่เกิน 8 ปี การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของนิด้าโพล สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 97.0

 

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความกังวลว่าจะเกิดวิกฤตการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองจากการชุมนุม พบว่าตัวอย่างร้อยละ 47.48 ระบุว่า ไม่กังวลเลย รองลงมา ร้อยละ 21.19 ระบุว่า ค่อนข้างกังวล ร้อยละ 19.13 ระบุว่า ไม่ค่อยกังวล ร้อยละ 10.90 ระบุว่า กังวลมาก และร้อยละ 1.30 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อผู้ชุมนุมจะสามารถกดดันให้ พล.อ. ประยุทธ์ ลาออกหรือยุบสภาผู้แทนราษฎรได้หรือไม่ พบว่าตัวอย่างร้อยละ 52.06 ระบุว่า จะไม่สามารถกดดันให้นายกฯ ลาออกหรือยุบสภา รองลงมา ร้อยละ 19.89 ระบุว่า จะสามารถกดดันให้นายกฯ ลาออก ร้อยละ 15.25 ระบุว่า จะสามารถกดดันจนนายกฯ ต้องยุบสภา และร้อยละ 12.80 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเป็นนายกรัฐมนตรี 5 ราย ตามที่พรรคการเมืองเสนอหาก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกหรือต้องลงจากตำแหน่งจากคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ พบว่าตัวอย่างร้อยละ 35.90 ระบุว่า ไม่สนับสนุนทั้ง 5 รายชื่อ รองลงมา ร้อยละ 22.79 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ร้อยละ 17.84 ระบุว่าเป็น ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ร้อยละ 12.19 ระบุว่าเป็น อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ร้อยละ 5.87 ระบุว่าเป็น อนุทิน ชาญวีรกูล ร้อยละ 1.68 ระบุว่าเป็น ชัยเกษม นิติสิริ และร้อยละ 3.73 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising