×

รมว.คลัง ชู ‘7 แผนยุทธศาสตร์’ ขับเคลื่อนไทยหลังโควิด ย้ำฐานะการคลังประเทศยังแกร่ง ขยายเพดานหนี้ได้ถ้าจำเป็น

25.08.2021
  • LOADING...
Thailand Focus 2021

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Thailand Focus 2021: Thriving in the Next Normal หัวข้อ ‘สร้างความพร้อมประเทศไทยสู่โอกาสทางเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19’ โดยระบุว่า รัฐบาลได้เตรียมแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะยาวให้เติบโตอย่างยั่งยืนหลังจากวิกฤตโควิดจบลงเอาไว้ 7 แผนงาน 

 

แผนงานแรก คือ การสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคทางสังคมให้ดีขึ้น เนื่องจากสถานการณ์โควิดได้ส่งผลให้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเพิ่มสูงขึ้น โดยรัฐบาลจะมุ่งเน้นการลดความยากจนควบคู่ไปกับสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยการขยายโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง และให้ความสำคัญเรื่องสวัสดิการต่างๆ ที่เป็น Social Safety Net 

 

แผนงานที่ 2 การต่อยอดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในด้านต่างๆ ทั้งทางบก ราง สนามบิน และท่าเรือ เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ และเชื่อมต่อกับภูมิภาคอาเซียน 

 

แผนงานที่ 3 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อต่อสู้กับสภาวะโลกร้อน หรือการก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Decarbonization) ซึ่งประเทศไทยมีนโยบายการลดคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) ภายในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษนี้ โดยการตั้งเป้าหมายดังกล่าวจะทำให้ความเสี่ยงจากการถูกกีดกันทางการค้าลดลง และเพิ่มโอกาสที่จะเข้าร่วมในเวทีการค้าได้มากขึ้น เนื่องจากเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอาจถูกใช้เป็นเงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศที่มีความสำคัญมากกว่าข้อตกลงทางการค้า (FTA) ในอนาคต

 

แผนงานที่ 4 การต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่ไทยมีศักยภาพและมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ โดยนำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ ประกอบด้วยอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ศูนย์กลางทางการแพทย์ ศูนย์กลางทางการขนส่งและโลจิสติกส์ และการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน

 

แผนงานที่ 5 ยกระดับขีดความสามารถของประเทศ โดยการสร้างอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคตให้สอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ รวมทั้งการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก โดยอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคตที่สำคัญ 3 อุตสาหกรรม ประกอบด้วยอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและยานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ เคมีชีวภาพ และพลาสติกชีวภาพ 

 

แผนงานที่ 6 การสร้างภูมิคุ้มกันและแต้มต่อให้ SMEs ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็น 42% ของ GDP รวมทั้งประเทศ มีการจ้างงานกว่า 12 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วน 82% ของการจ้างงานทั้งประเทศ โดยรัฐบาลจะมุ่งเน้นการสร้างโอกาสด้านต่างๆ ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งการเข้าถึงโอกาสทางการเงิน การเข้าถึงตลาด รวมไปถึงการสร้างโอกาสให้ SMEs เข้าถึงตลาดการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่มีมูลค่ากว่า 1.3 ล้านล้านบาทต่อปีได้มากยิ่งขึ้น

 

แผนงานสุดท้าย คือ การทำให้อันดับของประเทศไทยในเรื่องความยากง่ายการทำธุรกิจ หรือ Ease of Doing Business ให้ดีขึ้น โดยรัฐบาลตั้งเป้าหมายที่จะเป็น 1 ใน 10 ประเทศที่ได้คะแนนดีที่สุดจากดัชนีชี้วัดนี้ในปี 2565-2566 

 

อาคมระบุด้วยว่า แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาภาครัฐจะมีการออก พ.ร.ก.กู้เงินฉุกเฉินไปแล้ว 1.5 ล้านล้านบาท เพื่อดำเนินนโยบายทางการคลังผ่านมาตรการต่างๆ เช่น คนละครึ่ง และการเติมเงินสดให้กับประชาชนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงสั่งการให้สถาบันการเงินภาครัฐพักหนี้ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด แต่สถานะทางการคลังของไทยยังคงแข็งแกร่ง โดยระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP ยังอยู่ที่ 56.1% และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นไม่เกิน 60% ในปีงบประมาณนี้

 

“ฐานะการคลังที่แข็งแรงของไทยเป็นผลจากวินัยทางการคลัง ทำให้ไทยยังสามารถขยายเพดานหนี้สาธารณะขึ้นจาก 60% ได้อีกในกรณีจำเป็น” อาคมกล่าว

 

นอกจากนี้ อาคมยังระบุว่า อยากเห็นตลาดทุนไทยในอนาคตเป็นสถานที่ระดมทุนใหม่สำหรับธุรกิจ SMEs และสตาร์ทอัพ เนื่องจากเศรษฐกิจทั่วโลกในยุคหลังโควิดจะถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล ไทยจึงจำเป็นต้องส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจกลุ่มนี้

 


 

เตรียมพบกับฟอรัมที่ผู้บริหารต้องดูก่อนวางแผนกลยุทธ์ปีหน้า! The Secret Sauce Strategy Forum คัมภีร์กลยุทธ์ฝ่าวิกฤตปี 2022

 

📌 เฟรมเวิร์กกลยุทธ์ใช้ได้จริง

📌 ฉากทัศน์เศรษฐกิจไทยโลก

📌 เทรนด์ผู้บริโภคการตลาด

📌 เคสจริงจากผู้บริหาร

 

พิเศษ! บัตร Early Bird 999 บาท วันนี้ถึง 27 สิงหาคมนี้เท่านั้น

 

ซื้อบัตรได้แล้วที่ www.zipeventapp.com/e/the-secret-sauce

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising