×

สถานการณ์ 7 จังหวัดภาคใต้เจออุทกภัย ผลกระทบ 2.5 แสนครัวเรือน

โดย THE STANDARD TEAM
03.12.2020
  • LOADING...
สถานการณ์ 7 จังหวัดภาคใต้เจออุทกภัย ผลกระทบ 2.5 แสนครัวเรือน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัย ในพื้นที่ภาคใต้ โดยปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังใน 7 จังหวัด

 

น้ำท่วมขังใน 7 จังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, ตรัง, สงขลา, ปัตตานี และนราธิวาส

 

พื้นที่ใน 7 จังหวัด 62 อำเภอ 323 ตำบล 2,186 หมู่บ้าน 

 

ประชาชนได้รับผลกระทบ 255,162 ครัวเรือน

 

สุราษฎร์ธานี 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอดอนสัก, กาญจนดิษฐ์, วิภาวดี, ท่าฉาง และบ้านนาเดิม รวม 21 ตำบล 120 หมู่บ้าน ได้รับผลกระทบ 2,449 ครัวเรือน 

 

นครศรีธรรมราช 19 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, ชะอวด, จุฬาภรณ์, ร่อนพิบูลย์, พระพรหม, ท่าศาลา, ทุ่งสง, พิปูน, นาบอน, ลานสกา, สิชล, เฉลิมพระเกียรติ, เชียรใหญ่, ขนอม, นบพิตำ, ปากพนัง, หัวไทร, ฉวาง และพรหมคีรี รวม 133 ตำบล 942 หมู่บ้าน ได้รับผลกระทบ 184,750 ครัวเรือน 

 

พัทลุง 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพัทลุง, ป่าบอน, ศรีนครินทร์, กงหรา, ตะโหมด, ควนขนุน, เขาชัยสน, ปากพะยูน, ป่าพะยอม, บางแก้ว และศรีบรรพต รวม 65 ตำบล 655 หมู่บ้าน ได้รับผลกระทบ 32,658 ครัวเรือน 

 

ตรัง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองตรัง, นาโยง, ห้วยยอด และรัษฎา รวม 15 ตำบล 56 หมู่บ้าน ได้รับผลกระทบ 1,635 ครัวเรือน

 

สงขลา 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา, จะนะ, สะเดา, หาดใหญ่, ควนเนียง, สิงหนคร, นาหม่อม, รัตภูมิ, บางกล่ำ, สทิงพระ, ระโนด และกระแสสินธุ์ รวม 54 ตำบล 317 หมู่บ้าน ได้รับผลกระทบ 30,570 ครัวเรือน 

 

ปัตตานี 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปัตตานี, ทุ่งยางแดง, มายอ, ปะนาเระ, ยะหริ่ง และหนองจิก รวม 24 ตำบล 79 หมู่บ้าน ได้รับผลกระทบ 2,687 ครัวเรือน 

 

นราธิวาส น้ำท่วมขังในอำเภอสุไหงโก-ลก รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน ได้รับผลกระทบ 223 ครัวเรือน 

 

ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

หมายเหตุ: ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – ปัจจุบัน (3 ธันวาคม เวลา 06.00 น.) 

 
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising