×

กทม. วาง 7 มาตรการ คุมสวนสาธารณะทั่วกรุงเทพฯ ป้องกันกลุ่มนัดมีเซ็กซ์ไม่เหมาะสม

โดย THE STANDARD TEAM
15.08.2018
  • LOADING...

 

 

จากกระแสข่าวที่ระบุว่า มีกลุ่มบุคคลกระทำอนาจารในพื้นที่สวนสาธารณะ ล่าสุดสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ได้ออกแนวทางป้องกันเรื่องดังกล่าวหลังการประชุมแนวทางการดูแลสวนสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

โดย นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยว่า พื้นที่สวนสาธารณะถือเป็นพื้นที่สำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย เป็นพื้นที่ของครอบครัว การทำอนาจารในพื้นที่สวนสาธารณะจึงเป็นเรื่องไม่เหมาะสมและผิดกฎหมายการใช้พื้นที่สาธารณะ

 

ซึ่งปัจจุบัน กทม. มีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในรูปแบบสวนปิดจำนวน 36 แห่ง ทุกสวนมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย โดย กทม. จ้างจากสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รวมเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 507 คน โดยแบ่งกำลังเจ้าหน้าที่ตามสภาพพื้นที่สวนเป็นหลัก โดยเจ้าหน้าที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยรอบพื้นที่สวนตามวงรอบที่กำหนด 1 ชั่วโมง

 

ซึ่งหลังจากนี้สำนักสิ่งแวดล้อมจะกำหนดแนวทาง 7 ข้อ เพื่อดูแลสวนให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ดังนี้

 

1. เพิ่มความถี่ในการตรวจตราพื้นที่โดยรอบสวนของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้น และติดตั้งตู้เขียวเพื่อลงบันทึกการตรวจของพนักงานรักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสวนสาธารณะ

 

2. กรณีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติต้องมีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว ทั้งทางโทรศัพท์ ไลน์ และรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

 

3. กรณีเป็นเหตุอาชญากรรม เช่น การทะเลาะวิวาท การชิงทรัพย์ การทำอนาจาร ต้องมีการแจ้งความ ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานกับสถานีตำรวจท้องที่

 

4. จัดทำป้ายประกาศ ข้อห้าม ระเบียบการใช้สวนขึ้นใหม่ และเพิ่มข้อห้าม เช่น ห้ามใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) และห้ามกระทำอนาจาร ซึ่งจะมีการใช้ภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วย

 

5. ติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้น

 

6. จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา กำกับ ดูแลพื้นที่โดยรอบบริเวณห้องน้ำให้มากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ

 

7. ประสานสำนักงานเขต และขอความร่วมมือจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราดูแลความปลอดภัยภายในสวนสาธารณะเป็นระยะ รวมทั้งสถานีตำรวจในพื้นที่ด้วย

 

โดยย้ำว่า หากพบการกระทำอนาจารใดๆ ในสวน เจ้าหน้าที่จะเอาผิดตามกฎหมาย โดยแจ้งตำรวจ สน. ท้องที่เพื่อดำเนินคดีทันที

 

ซึ่งผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเชื่อมั่นว่า แนวทางการเพิ่มระเบียบการใช้สวนสาธารณะให้เข้มงวดมากขึ้นนี้ จะช่วยให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ แต่การแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดจะต้องให้การศึกษา ปลูกจิตสำนึกที่ดี ให้คนในสังคมตระหนักถึงวัฒนธรรมที่ดีของสังคมไทย และขอบคุณทุกภาคส่วนในสังคมช่วยเป็นหูเป็นตา เพราะว่าเราคงห้ามมิให้ใครเข้าใช้บริการสวนสาธารณะคงไม่ได้ เพราะสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครเป็นสวนสำหรับครอบครัวของคนทุกเพศทุกวัย

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising