×

7 พรรคฝ่ายค้าน ถกแผนทำงานทั้งในและนอกสภาฯ เดินหน้าผลักดันแก้รัฐธรรมนูญ

โดย THE STANDARD TEAM
17.06.2019
  • LOADING...
7 พรรคฝ่ายค้าน

วันนี้ (17 มิ.ย.) 7 พรรคฝ่ายค้าน ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย พรรคอนาคตใหม่ พรรคเสรีรวมไทย พรรคเพื่อชาติ พรรคประชาชาติ พรรคเศรษฐกิจใหม่ และพรรคพลังปวงชนไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการพรรคร่วมฝ่ายค้าน เพื่อกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันทั้งในและนอกสภาฯ โดยมีตัวแทนแต่ละพรรคเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

 

ภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การทำงานของฝ่ายค้านต้องเป็นไปอย่างมีคุณภาพในการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจของรัฐบาล ซึ่งไม่ใช่แค่การทำงานในสภาฯ เพียง 1-2 วัน แต่ควรทำงานร่วมกันหลายเรื่องให้มีเอกภาพ เพื่อไปสื่อสารให้ประชาชนรับทราบ รวมถึงกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาล

 

7 พรรคฝ่ายค้าน 7 พรรคฝ่ายค้าน

 

ทั้งนี้ หัวใจสำคัญในการทำงานร่วมกันของทั้ง 7 พรรค คือการแก้ไขกฎกติกาที่บั่นทอนบ้านเมือง และไม่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาให้กับประชาชน โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญที่มีปัญหา จึงต้องเคลื่อนไหวให้ประชาชนรับรู้

 

ขณะที่วันพรุ่งนี้จะมีการประชุมร่วม เพื่อตั้งคณะกรรมการประสานงาน หรือวิปฝ่ายค้าน โดยมีกำหนดการประชุมทุกสัปดาห์

 

7 พรรคฝ่ายค้าน 7 พรรคฝ่ายค้าน

 

ด้าน สงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ กล่าวว่า แม้ 7 พรรคจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้าง แต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีฝ่ายค้านที่เข้มแข็งเท่านี้มาก่อน จึงเห็นด้วยอย่างยิ่งในการทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพ ขณะที่มีกระแสข่าวมากมายว่า สมาชิกใน 7 พรรคจะถูกเจาะ แต่ขณะนี้กลับเป็นฝ่ายรัฐบาลเองที่ไม่นิ่ง

 

7 พรรคฝ่ายค้าน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising