×

เปิด 7 นโยบายการแก้ไขปัญหาขยะ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม.

โดย THE STANDARD TEAM
03.08.2022
  • LOADING...
ปัญหาขยะ

ขยะมูลฝอย เป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ของกรุงเทพมหานคร (กทม.) เมื่อตรวจสอบสถิติย้อนหลัง จากสำนักงานสิ่งแวดล้อม กทม. พบว่า ปริมาณมูลฝอย ล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีปริมาณเฉลี่ยวันละ 9,709.05 ตัน 

 

ในเดือนมิถุนายน 2565 มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น 13 เขต และปริมาณขยะมูลฝอยลดลง 37 เขต ซึ่งรวมปริมาณมูลฝอยค่าเฉลี่ยลงลง 13% โดยเขตที่มีจำนวนมูลฝอยมากที่สุด คือเขตจตุจักร จำนวน 10,174.56 ตันต่อวัน ส่วนเขตที่มีปริมาณน้อยที่สุด คือเขตสัมพันธวงศ์ จำนวน 1,196.40 ตันต่อวัน 

 

ทั้งนี้ พบว่า กทม. ใช้งบประมาณในการดูแลรักษาความสะอาดและบริหารจัดการขยะต่อปีสูงกว่า 10,000 ล้านบาท

 

ปัญหาขยะจึงอยู่ในลิสต์นโยบาย 215 ข้อที่ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ให้ความสำคัญในระดับต้นๆ เพื่อแก้ปัญหากรุงเทพฯ ตามนโยบายที่เคยหาเสียงไว้ ซึ่งนโยบายการแก้ไขปัญหาขยะของชัชชาติถูกกำหนดไว้ในอย่างชัดเจน มีทั้งสิ้น 7 นโยบาย อยู่ในหมวดหมู่สิ่งแวดล้อมดีและโครงสร้างดี 

 

ปัญหาขยะ ปัญหาขยะ ปัญหาขยะ

 

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising