×

61 นักศึกษาไทยจากปากีสถานกักตัวที่ ม.อ. ปัตตานี ปลอดโควิด-19 ทุกคน ได้กลับบ้านแล้ว

โดย THE STANDARD TEAM
13.04.2020
  • LOADING...

วันนี้ (13 เมษายน) ที่หอพัก 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี นพ.ชัยรัตน์ ลำโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปัตตานี บุคลากรจากคณะพยาบาล และผู้เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ทำหน้าที่ดูแลนักศึกษาไทยทั้ง 61 คน ที่เดินทางกลับจากประเทศปากีสถาน ซึ่งได้รับการกักตัวเพื่อดูแลอาการจากโรคโควิด-19 ที่หอพัก 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จนครบ 14 วัน ได้ร่วมจัดกิจกรรมอำลาอาลัยและห่วงใย พร้อมส่งตัวนักศึกษาที่ได้รับการตรวจแล้วว่าปลอดภัยจากโควิด-19 กลับสู่ภูมิลำเนา 

 

ซึ่งก่อนเดินทางกลับ นักศึกษาเหล่านี้ได้รับความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยในสถานที่กักตัวที่บ้าน การวางแผนจัดการใช้ชีวิตประจำวันหลังกลับไปอยู่บ้าน และการทดสอบความรู้ความเข้าในเรื่องโรคโควิด-19 แล้ว

 

สำหรับนักศึกษา 61 คนนี้ เป็นนักศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จากจำนวนทั้งหมด 237 คน ที่ได้เดินทางกลับจากประเทศปากีสถาน มาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 ในจำนวน 61 คน ได้รับการกักตัวที่หอพัก 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นนักศึกษาชายจำนวน 38 คน เป็นนักศึกษาหญิงจำนวน 23 คน เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอเมืองปัตตานี 14 คน, อำเภอยะหริ่ง 14 คน, อำเภอมายอ 10 คน, อำเภอทุ่งยางแดง 5 คน, อำเภอปะนาเระ 4 คน, อำเภอหนองจิก 4 คน, คนอำเภอยะรัง 4 คน, อำเภอสายบุรี 3 คน, อำเภอกะพ้อ 2 คน และอำเภอโคกโพธิ์ 1 คน ซึ่งนักศึกษาทั้ง 61 คน ได้รับการตรวจดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดทุกวัน และเมื่อมีอาการเจ็บป่วยก็ได้รับการดูแลรักษาตามอาการ แต่ไม่พบว่ามีผู้ใดมีอาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่อย่างใด จึงได้รับการส่งตัวกลับสู่ภูมิลำเนาในวันนี้

 

รศ.อิ่มจิต กล่าวว่า ขอให้นักศึกษาใช้วิชาชีวิตที่ได้เรียนรู้ 14 วัน ที่สถานที่กักตัว ช่วยชุมชนโดยการนำความรู้และความเข้าใจของการกักตัว มาตรการการเฝ้าระวังเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอขอบคุณจังหวัดปัตตานีและทุกภาคส่วนที่มองเห็นศักยภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นสถานที่กักกัน และได้มีการเรียนรู้ร่วมกัน มหาวิทยาลัยก่อเกิดขึ้นมาโดยภาษีของประชาชน ดังนั้น การทำงานและภารกิจในครั้งนี้คือการตอบแทนคุณแผ่นดิน

 

ด้าน ซาปีอี หะยีมาหะมะ นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ อิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน ผู้แทนนักศึกษาไทย กล่าวว่า การเดินทางกลับประเทศไทยของพวกเรานั้นได้เตรียมความพร้อมตามมาตรการการเฝ้าระวังจนได้มาอยู่ในสถานที่กักตัว 14 วัน ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี การกักตัวไม่ใช่สิ่งเลวร้าย แต่เป็นการบ่งบอกถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน และเป็นการเฝ้าระวังก่อนที่จะไปใช้ชีวิตในชุมชน ทั้งนี้ พวกเราขอปฏิญาณว่า พวกเราจะดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชน รวมถึงจะทำหน้าที่ของสังคมตลอดไป

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories