×

กมธ. ประชามติเคาะใหม่ ใช้เสียงประชาชน 50,000 ชื่อ เสนอทำประชามติ แต่ต้องส่งให้ ครม. พิจารณา

โดย THE STANDARD TEAM
02.04.2021
  • LOADING...
การออกเสียงประชามติ

วันนี้ (2 เมษายน) วันชัย สอนศิริ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. … แถลงข่าวถึงภาพรวมในการพิจารณากฎหมายการออกเสียงประชามติตลอด 2 วันที่ผ่านมาว่า บรรยากาศของการพิจารณาตลอดระยะเวลา 2 วัน เป็นบรรยากาศของการประนีประนอม และคณะกรรมาธิการจากทุกพรรคการเมือง ทั้งรัฐบาล ฝ่ายค้าน และวุฒิสภา ร่วมพิจารณาตามเป้าหมายตรงกันคือต้องการให้พระราชบัญญัติออกเสียงประชามติผ่านไปได้ด้วยดี บรรยากาศในการถกแถลงพร้อมกันนั้นจึงเป็นบรรยากาศของการหาทางออกร่วมกัน และมีการถกเถียงกันด้วยเนื้อหาของกฎหมายเป็นสำคัญ ไม่ได้มีอารมณ์และความรู้สึก หรือความเห็นทางการเมืองใดๆ เนื่องจากทุกคนได้นำประเด็นทางกฎหมายและประโยชน์ของประชาชนมาใช้ในการพิจารณาเป็นที่ตั้ง

 

นอกจากนี้ วันชัยยังกล่าวถึงข้อวิตกกังวลว่า การพิจารณาเนื้อหาในกฎหมายออกเสียงประชามติจะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น ทางกรรมการได้ร่วมกันพิจารณากันอย่างละเอียดแล้ว ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและจะไม่นำสู่การขัดต่อรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอน

 

ทั้งนี้ที่ประชุมกรรมาธิการออกเสียงประชามติได้มีมติร่วมกันแล้ว ในเรื่องของการเปิดโอกาสให้ประชาชนและรัฐสภาสามารถขอให้จัดทำประชามติได้ ในส่วนของรัฐสภาที่จะขอจัดทำประชามตินั้น กรรมาธิการมีมติให้ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสามารถพิจารณาขอจัดทำประชามติได้ในแต่ละสภา

 

สำหรับประชาชนที่จะร่วมลงรายชื่อเพื่อขอจัดทำประชามตินั้น วันชัยกล่าวว่า ที่ประชุมร่วมกันถกแถลง และเมื่อเทียบเคียงจำนวนประชาชนที่จะร่วมลงรายชื่อและเมื่อหาความพอดีแล้ว ท้ายที่สุดที่ประชุมได้มีมติว่าประชาชนจะต้องร่วมกันลงรายชื่อไม่น้อยกว่า 50,000 คนในการขอจัดทำประชามติส่งเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบทั้งด้านงบประมาณและความจำเป็นต่อไป

 

ขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาคำขอทำประชามติจากประชาชน ทั้งกระบวนการและขั้นตอนวิธีจะเป็นอย่างไร กรรมาธิการให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในการกำหนดรายละเอียดต่อไป

 

“ส่วนที่หลายฝ่ายมองว่ากฎหมายประชามติจะไม่ผ่านการพิจารณาในวาระ 3 ของที่ประชุมรัฐสภา ต้องเรียนว่าตลอดระยะเวลาการทำงานของกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันการขัดต่อรัฐธรรมนูญจึงเชื่อว่าจะสามารถผ่านความเห็นชอบในวันที่ 3 และไม่มีปัญหาเกิดขึ้นตามมาได้อย่างแน่นอน” วันชัยกล่าว

 

พิสูจน์อักษร: ชฎานิสภ์ นุ้ยฉิม

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising