×

เปิดตัวคู่มือ 4E วิธีสื่อสารข้ามรุ่น เข้าใจความแตกต่าง หาจุดร่วม ลดความขัดแย้ง

โดย THE STANDARD TEAM
09.09.2021
  • LOADING...
คู่มือ 4E

กลุ่มผู้เข้าร่วมหลักสูตร RoLD 2020: The Resilient Leader กลุ่ม J (Justice) จัดโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) เปิดตัวโครงการ ‘Let’s Get Together’ #คิดต่างไม่เห็นเป็นไร โดยเปิดตัวคู่มือ 4E: วิธีสื่อสารข้ามรุ่น คู่มือสำหรับการสื่อสารกับคนต่างวัยที่อาจจะมีมุมมองขัดแย้งกัน โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจที่มาที่ไปของโลกทัศน์ที่แตกต่างกัน

 

โดยคู่มือคุยกับคนต่างรุ่นนี้ไม่ใช่การ ‘หาความต่าง’ ระหว่างรุ่น แต่เป็นการปรับ ‘จุดเริ่มต้น’ ของการสื่อสารกันด้วยการยอมรับและเข้าใจว่ารุ่นเราและรุ่นเขาอาจมีประสบการณ์ชีวิตที่ต่างกัน และจากตรงนี้จะสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการหาจุดร่วมกันได้ เฉกเช่นกับการมีเพื่อนชาวต่างชาติ ที่ในตอนแรกต้องเปิดใจว่าเขาอาจมีมุมมองต่อโลกที่แตกต่างจากเรา แล้วเราจะค่อยๆ เรียนรู้ว่าเรามีความคล้ายกันหรือมีจุดร่วมกันมากกว่าที่เราคิด วิธีนี้ต่างกันกับวิธีที่เริ่มจากการสมมติว่า “เราต้องเหมือนกัน” ที่อาจทำให้เราเผลอเรอเอามุมมองของตนเองเป็นที่ตั้ง และทำให้บางครั้งพยายามไปบีบบังคับให้คนอื่นที่เรากำลังสื่อสารด้วยให้คิดเหมือนเราโดยไม่รู้ตัว จนกลายเป็นต้นตอของความขัดแย้ง 

 

การสื่อสารระหว่างคนต่างรุ่นจึงควรคำนึงถึงหลักการ ‘4E’ ซึ่งประกอบไปด้วย Empathy, Equality, Express และ Ecosystem โดยสามารถอ่านคู่มือฉบับนี้ได้ที่ tijrold.org/book/lets-get-together/

นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบ ‘Quiz เปิดใจ มองต่างมุม’ ในประเด็นการอยู่ร่วมกันของคนคิดต่างว่าจะสามารถสื่อสารกันได้อย่างไร ซึ่งเป็นแนวทางลดอคติ สร้างความเข้าอกเข้าใจและความเคารพในความต่างของกันและกัน เพียงคลิกเพื่อทดลองด้วยตัวเองที่ tijrold.org/rold-in-action/letsgettogether/ เมื่อทำแบบสอบถามเสร็จก็จะได้เห็นข้อมูลสถิติของสิ่งที่ผู้ตอบแบบทดสอบคนอื่นในรุ่นเดียวกันและต่างรุ่นตอบทันที พร้อมข้อสังเกตที่น่าสนใจ ทั้งยังมีข้อแนะนำที่ชวนให้ทำความเข้าใจภูมิหลังทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองที่อาจส่งผลต่อโลกทัศน์ของคนแต่ละรุ่นอีกด้วย โดยสถาบันจะมีการเก็บข้อมูลนับจากนี้ไปอย่างน้อย 3 เดือน เพื่อให้มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อมูลที่ทำให้เราเข้าใจคนในสังคมชัดเจนมากขึ้น

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising