×

ครม. เคาะ ‘3 มาตรการ’ ยืดชำระภาษีเงินได้ 3 เดือน ลดภาษีที่ดิน 90% พร้อมหั่นค่าโอน-จำนองบ้านต่ำ 3 ล้าน เหลือ 0.01% หวังลดภาระประชาชน

26.01.2021
  • LOADING...

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ (26 มกราคม) มีมติเห็นชอบมาตรการด้านภาษี 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการแรก รับทราบการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2563 ของกรมสรรพากร ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 เดือน จากเดิมกำหนดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ไปเป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 

มาตรการที่สอง ลดอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกประเภทในรอบปี 2564 ร้อยละ 90 เหลือร้อยละ 10 

 

มาตรการที่สาม ลดค่าโอนและจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ สำหรับบ้านและห้องชุดราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ทั้งนี้ เดิมค่าโอนบ้านและห้องชุด ได้ลดลงไปก่อนหน้านี้แล้วจากร้อยละ 2 เหลือ ร้อยละ 0.01 และค่าจดจำนองจากเดิมร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 

 

นอกจากนี้ยังเห็นชอบลดการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในส่วนของลูกจ้างจากร้อยละ 3 หรือส่งเงินสมทบสูงสุด 450 บาท ลดลงเหลือร้อยละ 0.5 หรือ ส่งเงินสมทบสูงสุด 75 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน (กุมภาพันธ์-มีนาคม) สำหรับในส่วนของนายจ้าง ยังคงส่งเงินสมทบร้อยละ 3 หรือส่งเงินสมทบสูงสุด 450 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (มกราคม-มีนาคม)    

 

ทั้งนี้ มติดังกล่าวถือเป็นการลดอัตราการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพิ่มเติมจากมติ ครม. เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ซึ่งปรับลดการส่งเงินสมทบทั้งสองขา คือขาลูกจ้างและขานายจ้าง จากร้อยละ 5 หรือส่งเงินสมทบสูงสุด 750 บาท ลดลงเหลือร้อยละ 3 หรือส่งเงินสมทบสูงสุด 450 บาท 

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising