×

เครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย ยื่น 26,500 รายชื่อประชาชน สนับสนุนร่างกฎหมายอากาศสะอาด หวังสภาไม่ปัดตก

โดย THE STANDARD TEAM
21.01.2022
  • LOADING...
เครือข่ายอากาศสะอาด

วันนี้ (21 มกราคม) ที่อาคารรัฐสภา ผ่องศรี ธาราภูมิ คณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร รับยื่น 26,500 รายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จากเครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย นำโดย รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม หัวหน้าทีมยกร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อากาศสะอาด เพื่อสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติกำกับดูแลจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. ….

 

รศ.ดร.คนึงนิจ กล่าวว่า เป็นร่างพระราชบัญญัติที่ภาคประชาชนร่วมกันเข้าชื่อเสนอกฎหมาย เพื่อร่วมการสถาปนาสิทธิอากาศสะอาดให้เป็นสิทธิที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และยังเป็นการสถาปนาระบบการจัดการแบบบูรณาการอากาศสะอาดของประเทศไทย ที่ปัจจุบันยังมีส่วนที่จำเป็นจะต้องต่อยอด เพิ่มเติม และสร้างความเชื่อมโยงในหลายเรื่อง ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของรัฐ โดยหวังว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะไม่ถูกสภาผู้แทนราษฎรปัดตกอย่างเช่นครั้งที่ผ่านมา ซึ่งหากกฎหมายอากาศสะอาดสามารถผ่านสภาได้ ประชาชนจะสามารถหายใจด้วยอากาศสะอาดและมีสุขภาพที่ดีขึ้น

 

ด้านผ่องศรีกล่าวว่า หลังจากนี้กระบวนการจะเป็นไปตามหลักพระราชบัญญัติเข้าชื่อเสนอกฎหมายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยสภาจะช่วยเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับภาคประชาชน เนื่องจากประธานสภาได้ให้ความสำคัญกับกฎหมายที่เสนอโดยภาคประชาชนเป็นอย่างมาก

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising