×

อภิปรายงบ 67 วันที่ 2 รัฐบาลเหลือเวลา 12 ชม. ฝ่ายค้าน 13 ชม. คาดลงมติไม่เกิน 4 ทุ่มพรุ่งนี้

โดย THE STANDARD TEAM
04.01.2024
  • LOADING...
งบ 67

วันนี้ (4 มกราคม) การอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 2 จากเวลาที่คณะรัฐมนตรี ฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้าน ได้รับจัดสรรเวลาร่วมกัน ฝ่ายละ 20 ชั่วโมง ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้รับจัดสรรเวลา 3 ชั่วโมง 

 

ขณะนี้คณะรัฐมนตรีและฝ่ายรัฐบาลใช้เวลาไปแล้ว 7 ชั่วโมง 52 นาที 8 วินาที ฝ่ายค้านใช้เวลาไปแล้ว 6 ชั่วโมง 43 นาที 53 วินาที และประธานสภาผู้แทนราษฎรใช้เวลาไปแล้ว 21 นาที 14 วินาที 

   

สรุปแล้วคณะรัฐมนตรีและฝ่ายรัฐบาลเหลือเวลาในการอภิปราย 12 ชั่วโมง 7 นาที 52 วินาที และฝ่ายค้านเหลือเวลา 13 ชั่วโมง 16 นาที 7 วินาที ขณะที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรเหลือเวลา 2 ชั่วโมง 38 นาที 46 วินาที 

  

ทั้งนี้ เวลาที่ทุกฝ่ายได้รับจัดสรรร่วมกันทั้งหมดอยู่ที่ 43 ชั่วโมง ขณะนี้รวมเวลาที่ใช้ไปทั้งหมด 14 ชั่วโมง 57 นาที 15 วินาที เวลาคงเหลือ 28 ชั่วโมง 2 นาที 45 วินาที

 

คาดลงมติไม่เกินเวลา 22.00 น. ของวันที่ 5 มกราคม

 

ก่อนหน้านี้ วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงกรอบเวลาการอภิปรายของฝ่ายต่างๆ ที่มีการจัดสรรอย่างชัดเจน โดยคาดว่าในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ วันสุดท้าย (5 มกราคม) เพื่อลงมติในวาระที่ 1 รับหลักการ จะไม่เกินเวลา 22.00 น. เพราะต้องตั้ง กมธ.พิจารณา และจากนั้นต้องพิจารณาให้เสร็จทันภายในกรอบ 105 วัน แต่โดยส่วนตัวคาดว่าจะพิจารณาเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising