×

เช็กจำนวนกลุ่ม First Voter – ผู้สูงวัย คะแนนเสียงกลุ่มใหม่และกลุ่มใหญ่ในสนามเลือกตั้ง 66

โดย THE STANDARD TEAM
24.02.2023
  • LOADING...
เลือกตั้ง 66

ทีมข่าว THE STANDARD ชวนสำรวจจำนวนประชากรที่มีสิทธิ มีเสียงในการเลือกตั้งปี 2566 ที่กำลังจะถึงนี้ ผ่านการรวบรวมข้อมูลของ Rocket Media Lab ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลจำนวนประชากรไทยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแยกรายอายุรายเดือน ธันวาคม 2565 กรมการปกครอง

 

พบว่าประชากรอายุ 18 ปีขึ้นไป มีทั้งหมด 52,322,824 คน ประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดในสนามเลือกตั้งครั้งนี้คือ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 58 ปีขึ้นไป จำนวน 14,378,037 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 27.48 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 

 

ขณะที่กลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกหรือ First Voter มีอายุ 18-22 ปี จำนวน 4,012,803 คน คิดเป็นร้อยละ 7.67 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด

 

เลือกตั้ง 66

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising