×

เริ่มถกงบ ปี 66 วันสุดท้ายก่อนลงมติ รัฐบาลเหลือเวลาอภิปราย 9 ชั่วโมง ฝ่ายค้านเหลือ 6 ชั่วโมง

โดย THE STANDARD TEAM
02.06.2022
  • LOADING...
งบ ปี 66

วันนี้ (2 มิถุนายน) ณัฐกานต์ ชูชนะ เลขานุการคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฏร กล่าวสรุปกรอบเวลาการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

 

  • คณะรัฐมนตรี (ครม.) และฝ่ายรัฐบาล ใช้ไป 12 ชั่วโมง 51 นาที 50 วินาที เหลือ 9 ชั่วโมง 8 นาที 10 วินาที 
  • ฝ่ายค้าน ใช้ไป 15 ชั่วโมง 3 นาที 49 วินาที เหลือ 6 ชั่วโมง 56 นาที 11 วินาที
  • ประธานในที่ประชุม ใช้ไป 41 นาที 31 วินาที เหลือ 2 ชั่วโมง 48 นาที 29 วินาที 

 

จากนั้นจะมีการลงมติโดยใช้เสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เกินกึ่งหนึ่งของจำนวน ส.ส. ทั้งหมด 476 คน คือ 238 คน โดยวันนี้จะเริ่มการประชุมต่อเนื่องในเวลา 09.00 น. และคาดว่าจะลงมติได้ในเวลาประมาณ 21.00 น.

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising