×

สัตว์ป่า 12 ชนิด 27 ตัว ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าภาคเหนือ

24.04.2020
  • LOADING...

ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานสถานการณ์โดยรวม 17 จังหวัดภาคเหนือตอนบนวันนี้ (24 เมษายน) ว่าสถานการณ์ดีมากทุกจังหวัดต่อเนื่องมากกว่าสิบวัน มีสัตว์ป่ารวม 12 ชนิด 27 ตัว ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่า ส่งไปดูแลที่คลินิกสัตว์ป่าดังนี้

 

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories