×

เปิดตัวเลขจ้างบัณฑิตจบใหม่ 10,000 อัตรา กระจาย 14 กระทรวง

โดย THE STANDARD TEAM
10.06.2021
  • LOADING...
บัณฑิตจบใหม่

 หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา เห็นชอบข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) นั้น 

 

ล่าสุดวันนี้ (10 มิถุนายน) ได้มีการกำหนดตัวเลขอัตราการจ้าง สำหรับ 28 ส่วนราชการใน 14 กระทรวง ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาคและส่วนราชการในภูมิภาคระดับจังหวัด ดังนี้

 

 

ภาพประกอบ: นิสากร ฤทธาภัย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising