×

ผลการลงมติ 10 รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ

โดย THE STANDARD TEAM
20.02.2021
  • LOADING...
ผลการลงมติ 10 รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ

วันนี้ (20 กุมภาพันธ์) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดหมายลงมติในญัตติขออภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคลจำนวน 10 รัฐมนตรี ซึ่งมีการอภิปรายมาเป็นเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 กุภาพันธ์ที่ผ่านมา

 

ทั้งนี้ผลการลงมติโดยภาพรวม สภาผู้แทนราษฎรยังคงไว้วางใจให้ทั้ง 10 รัฐมนตรี สามารถทำหน้าที่ได้ต่อไป

 

THE STANDARD สรุปผลการลงมติ 10 รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ

 

ผลการลงมติ 10 รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising