×

ผู้สูงอายุติดเชื้อโควิด 10 คน จะมีเสียชีวิต 1 คน แต่ฉีดวัคซีนครบโดสแค่ 0.9%

08.07.2021
  • LOADING...
ผู้สูงอายุติดเชื้อโควิด 10 คน

ประเทศไทยกำหนดให้วันที่ 7 มิถุนายน เป็นวันดีเดย์เริ่มฉีดวัคซีนโควิด และต่อมามีการประกาศชัดเจนว่าต้องฉีดวัคซีนให้กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่ม 7 โรคเสี่ยงก่อน หลังรัฐมีปัญหาไม่สามารถจัดสรรวัคซีนได้เพียงพอ อย่างไรก็ตาม หลังผ่านวันดีเดย์ฉีดวัคซีนไป 1 เดือน กลุ่มผู้สูงอายุฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มได้เพียง 110,755 คน หรือ 0.9% ของเป้าหมาย 12,500,000 คน

 

ขณะที่เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวว่า การกระจายของผู้ติดเชื้อ หากเป็นคนทั่วไป อายุน้อย อัตราการเสียชีวิตต่ำกว่า ใน 1,000 ราย จะมีผู้เสียชีวิต 1 ราย แต่ตัวเลขจากกรมควบคุมโรคจะพบว่า ทุกๆ ผู้สูงอายุ 10 ราย จะมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ถือเป็น 10% ซึ่งค่อนข้างสูง ทำให้ทิศทางนโยบายที่ขอให้เร่งระดมฉีดวัคซีนแก่ผู้สูงอายุ ท่ามกลางคำถามของสังคมว่ารัฐสามารถจัดสรรวัคซีนให้ฉีดได้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

 

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising