×

รัฐบาลเดินหน้าโครงการ 1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจพลัส จับคู่ใน 2 เดือน คาดได้เงินสนับสนุน 1.5 พันล้านบาท

โดย THE STANDARD TEAM
24.10.2023
  • LOADING...

วันนี้ (24 ตุลาคม) เวลา 14.40 น. ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการสนับสนุนสมาคมกีฬาจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ครั้งที่ 1/2566 โดยมี สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และ ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุม

 

สำหรับคณะกรรมการโครงการนี้ถือกำเนิดขึ้นในปี 2548 ภายใต้ชื่อโครงการ ‘1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ’ โดยนายกรัฐมนตรีได้ปรับเปลี่ยนการสนับสนุนให้กว้างขึ้น ให้รวมถึงทุกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งดึงภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับวงการกีฬาไทยภายใต้โครงการ ‘1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจพลัส’

 

โดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยต่างๆ จะได้งบสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปี ซึ่งจะทำให้สามารถวางแผนพัฒนาระยะยาวได้ และงบประมาณในส่วนนี้สมาคมกีฬาฯ สามารถใช้จ่ายได้โดยไม่ติดระเบียบราชการ

 

นายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางการสนับสนุนโดยพิจารณาถึงปัจจัยสำคัญคือ 

 

  1. ความเป็นสากลของกีฬา 
  2. ความนิยมและความสนใจของประชาชนต่อกีฬา 
  3. ผลงานของสมาคมกีฬาที่ผ่านมา 
  4. แผนงานในการพัฒนาของสมาคมกีฬา 
  5. ความโปร่งใสในการบริหารจัดการของสมาคมกีฬา 
  6. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสมาคมกีฬา 

 

จากนั้นที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ชุด คือ คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และกลั่นกรองการสนับสนุนสมาคมกีฬา โดยมีองค์ประกอบดังนี้  

 

นายกองเอกชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ประธานอนุกรรมการ และผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย รองประธานอนุกรรมการ 

 

และคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดการสนับสนุนสมาคมกีฬาจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน โดยมี ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการ และ ศุภนิจ จัยวัฒน์ ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี รองประธานอนุกรรมการ 

 

สำหรับคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองแผนงานของสมาคมกีฬาต่างๆ และประสานกับรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน เพื่อของบประมาณตามความเหมาะสม โดยโครงการ 1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจพลัสนี้ จะเริ่มงานในทันทีและมีเป้าหมายว่า ภายใน 2 เดือนจะเริ่มทยอยจับคู่ได้ โดยมีเป้าหมายงบประมาณอยู่ที่ 1,300-1,500 ล้านบาทต่อ 4 ปี ที่จะหามาสนับสนุนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยภายใต้โครงการนี้ 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising