×

ฟาร์มแนวตั้ง

ฟาร์มแนวตั้ง
7 ธันวาคม 2023

จีนเปิดตัวฟาร์มแนวตั้งอัตโนมัติที่สูง 20 ชั้น ใช้ระบบ AI ควบคุมทั้งหมด ทำให้เก็บเกี่ยวผักกาดหอมได้ทุกๆ 35 วัน โดยไม่ได้รับผลกระทบจากภูมิอากาศเลย

จีนได้เปิดตัวฟาร์มแนวตั้งอัตโนมัติที่ไม่มีคนควบคุมที่สูงที่สุดในโลกในเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ซึ่งเป็นก้าวสำคัญของการทำเกษตรในเมืองและความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ ฟาร์มแห่งนี้มี 20 ชั้น ถูกดูแลโดยสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรของจีน และเป็นตัวอย่างของการทำเกษตรอัตโนมัติที่ทันสมัย   การทำฟาร์มแนวตั้ง ซึ่งเป็นวิธีที่พบได้ในประเทศอย่างญี่ปุ่น สิงคโ...

Close Advertising