×

ดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตดิจิทัล

14 ตุลาคม 2021

ชมคลิป: เปิดอันดับดัชนีคุณภาพชีวิตดิจิทัล 2021 ไทยรั้งอันดับ 44 ของโลก อันดับ 11 ของเอเชีย

เปิดอันดับดัชนีคุณภาพชีวิตดิจิทัล 2021 ไทยรั้งอันดับ 44 ของโลก อันดับ 11 ของเอเชีย...
ดัชนีคุณภาพชีวิต
24 กันยายน 2021

เช็กอันดับดัชนีคุณภาพชีวิตดิจิทัล 2021 ไทยรั้งอันดับ 44 ของโลก อันดับ 11 ของเอเชีย

จากรายงานการจัดอันดับดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตดิจิทัล 2021 (DQL 2021) โดย Surfshark องค์กรที่ทำงานด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ที่สำรวจและเก็บข้อมูลด้านดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับชีวิตผู้คนใน 110 ประเทศ โดยพิจารณาจาก 5 ปัจจัยพื้นฐานหลัก ได้แก่ ความสามารถในการชำระค่าบริการเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Internet Affordability), คุณภาพอินเทอร์เน็ต (Internet Quality), ...
Close Advertising