×

VUCA world

VUCA World
7 เมษายน 2021

สิ่งที่คนวัย 30 ต้องจัดการเงินให้รอดในยุค VUCA World

VUCA ตัวย่อแทนความหมายของความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือ ซึ่งก็คือโลกที่เป็นอยู่ทุกวันนี้   โค้ชหนุ่มและโอมศิริ มาพร้อมแผนแก้เกมทั้งเรื่องการเงิน การทำงาน การใช้ชีวิต เหมาะสำหรับคนทำงานวัยหลักเลข 3 ที่กำลังเผชิญความท้าทายในหลายมิติ เพื่อพร้อมรับมือให้รอดปลอดภัย มองเห็นโอกาสใหม่ๆ และปรับตัวได้อย่างเหมาะสม    ...

Close Advertising