×

Viktor Emanuel II

อิตาลีภายใต้เผด็จการ Benito Mussolini แห่งพรรคฟาสซิสต์
10 พฤษภาคม 2022

อิตาลีภายใต้เผด็จการ Benito Mussolini แห่งพรรคฟาสซิสต์

เอพิโสดนี้จะพาย้อนรอยประวัติศาสตร์อิตาลี ในฐานะรัฐชาติภายใต้การนำของเผด็จการมุสโสลินี ที่ต้องการเดินหน้าสร้างความยิ่งใหญ่ของฟาสซิสต์ ผ่านการปลุกเร้าประชาชน และสร้างความหวังในการที่จะพาอิตาลีให้ยิ่งใหญ่เสมือนเป็นจักรวรรดิโรมันที่ 2 กระบวนการรวมอิตาลี หรือ ‘Risorgimento’ กินเวลายาวนานหลายสิบปี จนกระทั่งมุสโสลินีสามารถรวบอำนาจเบ็ดเสร็จ สถาปนาอิตาลีเป็...

X
Close Advertising