×

TransactionTax

ภาษีคริปโต
14 มกราคม 2022

เปิดข้อเสนอภาษีคริปโต ชงเก็บตามธุรกรรม 0.1% | Morning Wealth 14 มกราคม 2565

เปิดข้อเสนอจากสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย เตรียมชงสรรพากรเก็บภาษี Transaction Tax จากแพลตฟอร์ม 0.1% ขณะเดียวกัน สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย ก็เตรียมเข้าถกภาษีคริปโตกับสรรพากร 14 มกราคมนี้ รายละเอียดจะเป็นอย่างไร   ส่อง 4 ธีมการลงทุน ตอบโจทย์ความท้าทายของสถานการณ์เศรษฐกิจจากปัจจัยกดดันด้านเงินเฟ้อและการระบาดของโอมิครอน พูดค...

Close Advertising