×

The Medium Movie

11 ตุลาคม 2021

วิวัฒนาการศรัทธาความเชื่อไทย ‘พุทธกับไสย’ ทำไมสังคมไทยเชื่อเรื่องร่างทรง

ประเทศไทยมีความหลากหลายทางสังคมหรือ ‘พหุวัฒนธรรม’ จึงเกิดการผสมผสานกันระหว่างพุทธกับไสย จนกระทั่งชาวตะวันตกหลั่งไหลเข้ามายังกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นเหตุให้เกิดการยกระดับประเทศให้ทันสมัย ล้มล้างความเชื่อที่งมงาย และบิดเบือนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา แต่ความเชื่อเรื่องการทรงเจ้าเข้าผียังคงแพร่หลายอยู่ในความเชื่อของคนไทยจวบจนปัจจุบัน    ในขณ...

Close Advertising