×

Surf Sketch

เล่นเซิร์ฟครั้งแรก
28 มกราคม 2021

เล่นเซิร์ฟครั้งแรก เริ่มต้นอย่างไรดี แล้ว ‘เซิร์ฟสเกต’ กับ ‘เซิร์ฟบอร์ด’ แตกต่างกันอย่างไร Feat. เคน-นครินทร์​ วนกิจไพบูลย์

ในช่วงปีที่ผ่านมา กิจกรรมเอาต์ดอร์อย่างการเล่นเซิร์ฟฮิตมากๆ และเป็นกิจกรรมแอดเวนเจอร์ที่ดูเหมือนใครๆ ก็เล่นได้ จนรู้สึกว่าหรือเราควรจะลองไปเล่นดู แต่อีกใจก็ยังกลัวว่าตัวเองจะเล่นได้หรือเปล่า ถ้าลงเล่นสนามจริงแล้วจะเจอกับอุปสรรคอะไรบ้าง ค่าคอร์สเรียนจะแพงไหม   New Year New You: First Time ชวน เคน-นครินทร์​ วนกิจไพบูลย์ บรรณาธิการบริหารของ...

X
Close Advertising