×

Readery Player One

READERY
22 มีนาคม 2019

ทุกเสียงมีความหมาย แม้เป็นเสียงเล็กๆ ก็เปลี่ยนโลกได้ อ่านเล่มไหนดี

แม้เราจะเป็นคนตัวเล็กๆ มีหนึ่งเสียงเล็กๆ และเหมือนไม่มีความสำคัญอะไร แต่หลายครั้งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็ล้วนเกิดขึ้นจากพลังของคนตัวเล็กๆ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนสังคม   Readery Podcast เอพิโสดนี้จึงขอพูดถึงการลงมือทำของคนตัวเล็กๆ ผ่านนวนิยายจีนย้อนยุคและนวนิยายไซไฟดิสโทเปียที่ดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัว แต่จริงๆ ล้วนแล้วแต่สะท้อนภาพความเป็...