×

R&D Mindset

22 มีนาคม 2019

ทำอย่างไรให้มี R&D Mindset ในตัวเอง กับ สวทช.

การสร้างสินค้ารูปแบบเดิมๆ ออกมาขายในยุคที่มีการแข่งขันสูงอาจไม่เพียงพออีกต่อไป การทำ R&D​ (Research and Development) จึงเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ธุรกิจอยู่เหนือคู่แข่ง เพิ่มโอกาสความสำเร็จ พร้อมก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของตัวเอง แต่จะทำอย่างไรให้ตัวคุณและคนที่ต้องทำงานร่วมกันมี R&D Mindset หรือวิธีคิดในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรร...