×

PTTGC

‘ก้าวทีละ 3 ก้าว’ GC เดินหน้า คว้าโอกาส พร้อมปรับพอร์ตลุยเคมียั่งยืน
30 เมษายน 2021

‘ก้าวทีละ 3 ก้าว’ GC เดินหน้า คว้าโอกาส พร้อมปรับพอร์ตลุยเคมียั่งยืน

กระแสสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมีผลกระทบอย่างไรต่ออุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ GC ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์แนวหน้าของโลกมีกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อรับมือและคว้าโอกาสนี้อย่างไร บทเรียนแห่งการมุ่งไปในทิศทางของ Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เราสามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจได้คืออะไร   เคน นครินทร์ คุยกับ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที...
3 พฤศจิกายน 2020

‘เติบโตอย่างเดียวไม่พอ ต้องยั่งยืนด้วย’ 4 วัฒนธรรมทำได้จริงแบบ GC

เพราะอะไรบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรมาดิสรัปต์ได้ จึงเร่งปรับตัวก่อนที่เกิดความปั่นป่วนทางธุรกิจ การสร้างวัฒนธรรมที่ใช้ได้จริงต้องเริ่มต้นอย่างไร และทำไม GC จึงมุ่งเน้นสร้างแผนไปสู่ความยั่งยืน สุทธิชัย หยุ่น คุยกับ คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในรายการ The Alpha รับชมในรูปแ...

Close Advertising