×

Mohandas Karamchand Gandhi

18 มกราคม 2024

ดร.อัมเบดการ์ จากผู้อยู่นอกวรรณะ สู่คู่ปรับ มหาตมะ คานธี

8 Minute History เอพิโสดนี้ พาไปทำความรู้จักกับ ดร.อัมเบดการ์ ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น ‘บิดาแห่งรัฐธรรมนูญอินเดีย’   เบื้องหลังชีวิตของชายคนนี้มีหลายมิติที่น่าสนใจ ตั้งแต่การเกิดมาเป็น ‘จัณฑาล’ ที่อยู่นอกระบบวรรณะของชาวฮินดู, การต่อสู้ขวนขวายจนได้รับวุฒิการศึกษาระดับสูงจากตะวันตก จนถึงจุดยืนด้านศาสนาที่สวนทางโดยสิ้นเชิงกับ มหาตมะ คานธี &n...
11 มกราคม 2024

อินทิรา คานธี ปูมหลังชีวิตและผลงานก่อนถูกสังหาร

ภายใต้การปกครองที่เด็ดเดี่ยว อินทิรา คานธี พาอินเดียฝ่าฟันวิกฤตและก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ตลอด 3 ยุคสมัย รวมเวลากว่า 15 ปี ในประเทศที่ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า    8 Minute History เอพิโสดนี้ พาทุกท่านมารู้จักกับ อินทิรา คานธี นายกรัฐมนตรีหญิงเพียงหนึ่งเดียวในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองอินเดีย ทั้งชีวิตวัยเด็ก นโยบายการเมืองที่ทำ...
อินเดีย-ปากีสถาน
3 สิงหาคม 2022

ถอดบทเรียนอินเดีย-ปากีสถาน โศกนาฏกรรมที่เกิดจากความต่างทางศาสนา

เมื่อผู้นำปากีสถานทั้ง 3 ฝ่ายเห็นพ้องต้องกันในการแบ่งแยกอินเดียและปากีสถานออกเป็นสองประเทศ จึงได้มีการการวางแนวพรมแดนใหม่ภายใต้ข้อจำกัดด้านความแตกต่างทางศาสนาของชาวอินเดีย แม้ว่า ‘Sir Cyril Radcliffe’ จะพยายามตัดแบ่งพื้นที่ตามชุมชนที่มีความแตกต่างทางศาสนา แต่ความขัดแย้งทางศาสนา และการแบ่งแยกประเทศของอินเดีย-ปากีสถานหลังจากได้รับเอกราชคืนจากอังกฤษใน...
ปากีสถาน
3 สิงหาคม 2022

การเกิดใหม่ของปากีสถาน หลังแยกอินเดียเป็นสองประเทศ

เอพิโสดนี้จะพูดถึงประวัติศาสตร์อินเดียหลังจากที่ได้รับเอกราชจากอังกฤษ โดยเฉพาะกรอบประวัติศาสตร์อินเดียช่วงที่มีความขัดแย้งระหว่างชาวอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูกับมุสลิม ความขัดแย้งอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางศาสนา จะส่งผลต่อการตัดแบ่งแผนที่ประเทศอินเดียอย่างไรบ้าง ติดตามได้ในเอพิโสดนี้     ติดตาม 8 Minutes History ผ่านแอปพลิเคช...

X
Close Advertising