×

MIT

15 ตุลาคม 2022

ผู้นำยุค X ต้องสร้าง X-Teams

หนึ่งบทเรียนแสนล้ำค่าจาก MIT คือการชวนทำความเข้าใจบทบาทผู้นำยุคใหม่ ในวันที่องค์กรไม่สามารถทำงานแบบไซโลได้อีกต่อไป และการเป็นผู้นำไม่สิ้นสุดอยู่แค่หน้าที่ของผู้บริหาร แต่ยังหมายรวมถึงการสร้าง 'ความเป็นผู้นำ' ให้กับคนทุกระดับ   The Secret Sauce เอพิโสดนี้ เคน นครินทร์ สรุปบทเรียนความเป็นผู้นำที่ได้จากสถาบันการศึกษาเบอร์ต้นๆ ของโลกอย่าง MI...
21 สิงหาคม 2017

ไปเรียนปริญญาตรี-โท-เอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่เคมบริดจ์และแอลเอ, สหรัฐอเมริกา

นอกจาก 12 ปีจะเป็นเวลาที่วนครบ 1 รอบนักษัตร จากปีชวดไปจบที่ปีกุนแล้ว 12 ปียังเป็นเวลาที่ ไปป์-รัฐภูมิ ตู้จินดา ได้รับทุนไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาตั้งแต่มัธยมหกจนจบปริญญาเอก ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือ ComSci ซึ่งเขาได้ทำธีสิสวิจัยนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์หลายชิ้นจนต่อยอดเป็นสตาร์ทอัพ และถูกบริษัทยักษ์ใหญ่ซื้อไปในราคาแสนแพง! ทุกวันนี้ไปป์ทำงาน...

Close Advertising