×
172011

Mindset2019

31 ธันวาคม 2018

Mindset 2019 วิธีคิดเพื่อความสำเร็จในการทำงานและบริหารธุรกิจ

สวัสดีปีใหม่คนอ่านและคนฟังทุกท่านครับ   หลายคนอาจใช้ช่วงเวลาเริ่มต้นปีใหม่ไปกับการตั้งเป้าหมายหรือสร้างปณิธานที่อยากลงมือทำ ตัวผมเองเชื่อว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการเริ่มต้นคือการปรับวิธีคิด หรือ Mindset เพื่อใช้สิ่งนี้เป็นเข็มทิศผลักดันชีวิตให้เติบโตไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ   The Secret Sauce เอพิโสดพิเศษนี้ ผมสรุปความรู...