×

Judge

7 มิถุนายน 2019

รูปร่างหน้าตา พฤติกรรม ความดี ทำไมเราจึงตัดสินคนอื่นด้วยเรื่องเหล่านี้อย่างไม่รู้ตัว

การตัดสินผู้อื่นเป็นธรรมชาติของมนุษย์ เพราะต้องการประเมินเบื้องต้นว่าเราอยู่ตรงไหนและควรปฏิบัติต่ออีกฝ่ายอย่างไร แต่เป็นเรื่องที่ควรระวัง เพราะเรามักใช้ประสบการณ์ส่วนตัวในการตัดสินคนอื่นอยู่เสมอ นอกจากเรื่องที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ R U OK เอพิโสดนี้จะชวนค้นลงไปว่ามีแง่มุมไหนที่เราตัดสินกันอีกโดยไม่รู้ตัว และเมื่อมันเป็นธรรมชาติที่เลี่ยงยาก เรามี...