×

Development

พอดแคสต์ The Secret Sauce
26 กันยายน 2019

เรียนรู้มากแค่ไหน ถ้าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่นับเป็นการพัฒนา

การพัฒนาตนเองคืออะไร   คำถามที่ทุกองค์กรต่างพยายามหาคำตอบ เพื่อพาพนักงานเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ทำให้มีบุคลากรที่เก่งขึ้น ดีขึ้น มีความรู้มากขึ้น แต่หลายคนยังขาดความเข้าใจที่แท้จริงถึงหัวใจสำคัญที่ว่า ถ้าอยากให้การเรียนรู้ได้ผลดี ต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน   The Secret Sauce เอพิโสดนี้ เคน นครินทร์ คุยกับ จี๊...

Close Advertising