×

Average is over

30 มกราคม 2022

เป็นคนกลางๆ จะโดดเด่นสำเร็จได้อย่างไร โจ้ ธนา

ยังมีที่ยืนให้คนปานกลางอยู่ไหมในยุค Average is over   ชีวิตคนธรรมดาที่ไม่ได้เกิดมารวย ไม่ได้เรียนจบนอก แถมไม่มีเส้นสาย จะประสบความสำเร็จได้อย่างไร เราควรพัฒนาตัวเองด้วยวิธีไหน เพื่อให้เราเป็นคนระดับปานกลางที่โดดเด่นขึ้นมาได้    เคน นครินทร์ ชวน โจ้-ธนา เธียรอัจฉริยะ ตัวแทนคนปานกลาง มาถอดบทเรียน 5 ข้อจากประสบการณ์จริง...

Close Advertising